Information om det gula högkostnadshäftet

Den 30 juni 2024 är sista datum för att tillhandahålla gult högkostnadshäfte.

Västra Götalandsregionen anslöt sig till det elektroniska högkostnadsskyddet e-Frikort 2018. Eftersom en del vårdgivare valt att inte vara anslutna har det gula högkostnadshäftet lämnats ut till patienter som klistrat in kvitton och därigenom kunnat hålla reda på betalda patientavgifter. Den 30 juni 2024 är sista datum för att tillhandahålla gult högkostnadshäfte.