Patientlagen

En ny patientlag gäller sedan 1 januari 2015. Lagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Patientlagen ersätter till viss del hälso- och sjukvårdslagen.

Länkar och dokument

Patientlagen, Sveriges riksdag

Sammanfattning av patientlagen, SKL (pdf)

1177.se Vårdguiden för vårdpersonal. Här finns information, verktyg och tips om hur du som arbetar inom vården kan använda dig av 1177.se i mötet med dina patienter

Presentation patientlagen

Margareta Axelson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29