Patientnämnden - en resurs för dig inom vården

Invånarna i Västra Götaland ska få en god och säker vård. Men det händer ibland att patienter blir missnöjda och det kan påverka förtroendet för vården. Det kan handla om bemötandet, informationen eller den medicinska behandlingen.

Första steget är att patienten och medarbetarna i vården tillsammans kommer tillrätta med problemet. Men om patienten eller en närstående vill prata med en oberoende aktör om sina upplevelser och synpunkter, då hjälper patientnämnden till. Vår roll är att lyssna, informera och vägleda.

Många gånger fungerar vi som en länk mellan patienter och medarbetare i vården och på det sättet kan vi vara en resurs även för vården. De synpunkter och klagomål vi får till oss kan ofta återföras till vården för att användas i kvalitetsutvecklingen och arbetet för ökad patientsäkert.

Tala gärna om för patienten att vi finns om du tror vi kan hjälpa till.

Aktuella rapporter