Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientnämnden - en resurs för dig inom vården

Invånarna i Västra Götaland ska få en god och säker vård. Men det händer ibland att patienter blir missnöjda och det kan påverka förtroendet för vården. Det kan handla om bemötandet, informationen eller den medicinska behandlingen.

Första steget är att patienten och medarbetarna i vården tillsammans kommer tillrätta med problemet. Men om patienten eller en närstående vill prata med en oberoende aktör om sina upplevelser och synpunkter, då hjälper patientnämnden till. Vår roll är att lyssna, informera och vägleda.

Många gånger fungerar vi som en länk mellan patienter och medarbetare i vården och på det sättet kan vi vara en resurs även för vården. De synpunkter och klagomål vi får till oss kan ofta återföras till vården för att användas i kvalitetsutvecklingen och arbetet för ökad patientsäkert.

Tala gärna om för patienten att vi finns om du tror vi kan hjälpa till.

Aktuellt

Information - Corona, covid-19

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård. För frågor gällande inställda operationer, undersökningar och besök, på grund av den rådande situationen av covid-19, hänvisar vi till din mottagning och den information du har fått. Vi ber om förståelse att patientnämnden inte tillskriver vården i dessa frågor för tillfället.

Rapport - Unga vuxna - patientberättelser om den psykiatriska specialistvården i Västra Götalandsregionen

Artikel - Fler patienter missnöjda med bemötandet 2020-08-24

Rapport - Att möta med omsorg - patientröster om bemötande i primärvård

Rapport - Patienters och närståendes upplevelse av vårdens tillgänglighet

Patientnämndernas årsredovisning 2019

Pressmeddelande 2020-02-06 "Fler klagar på brister i kommunikation med vården"

VGR Fokus 2020-02-06 - "Här är patienternas vanligaste klagomål"

Har patienten eller anhörig synpunkt eller klagomål på vården?

Här hittar du information: Lämna synpunkter eller klaga

Patientnämnden berättar

Ta del av våra rapporter där vi synliggör och lyfter problematik i vården utifrån inkomna klagomål. Läs mer om vårt arbete.

När du skickar in ett klagomål eller en synpunkt till patientnämndernas kansli blir det en allmän handling.

Patientnämndernas kansli VGR behandlar dina personuppgifter vid kommunicering med myndigheten. Hanteringen av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på
"Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen".

Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta: patientnamnden@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-07 10:51