Färdsätt och egenavgifter

Det är patientens ansvar att ta sig till och från hälso- och sjukvården. I första hand ska kollektivtrafik användas. Till kollektivtrafik räknas buss, spårvagn, tåg eller båt. Resa med sjukresetaxi kan beviljas om vårdgivare utfärdat tillstånd i form av intyg om att medicinska skäl finns som kräver resa med sjukresetaxi eller om patienten har ett kommunalt färdtjänsttillstånd.

För att få resekostnadsersättning för sjukresa ska patienten ansöka på särskild blankett. Till ansökan ska bifogas kvitto på besök inom vården. Detta kan styrkas genom kvitto på betald patientavgift, nollkvitto eller intyg om att slutenvård ägt rum. Eventuella färdbiljetter ska också bifogas. Om resekostnaden för kollektivtrafik inte kan styrkas med biljett ersätts resan motsvarande kontoladdning i de fall man kan få fram prisuppgift.