Lätta tips

Lätta tips är ett material riktat till familjer där ett eller flera barn har övervikt. Materialet kan även användas då barnen har en fetma.

Vid fetma krävs dock en djupare kartläggning av familjens vanor och fler besök. Olika familjer har olika behov. En del vill klara förändringen på egen hand, andra önska lätta insatser och en del familjer vill ha mycket stöd.

Barn

Lätta tips på svenska - barn

Lätta tips på arabiska - barn

Lätta tips på engelska - barn

Lätta tips på persiska - barn

Lätta tips på somaliska - barn

Arbetsblad Min dag - barn

Min vecka med frukt och grönt

Min vecka med hopp och studs

Min vecka med TV, dator och skärm

Ungdom

Lätta tips på svenska - ungdom

Lätta tips på arabiska - ungdom

Lätta tips på engelska - ungdom

Lätta tips på persiska - ungdom

Lätta tips på somaliska - ungdom

Arbetsblad Min dag - ungdom

Min vecka med frukt med och grönt

Min vecka med hopp och studs

Min vecka med TV, dator och skärm

Handledningsmaterial för personal

Handledning för samtal kopplat till känslorutan.pdf

MI-Bubblor baserade på innehållet i Lätta Tips.pdf

Portionsstorlekar och recept till ”Lätta tips” Barn och Ungdom.pdf

Information om portionsstorlekar och energinivåer  till uppdaterade Lätta tips.pdf

MI-handledning till foldern Lätta tips för personal - barn

MI-handledning till foldern Lätta Tips för personal - Ungdom

Till vem riktar sig Lätta tips?

Lätta tips är tänkt att användas i kost- och motionsbehandling för barn med övervikt/fetma. Materialet kan vara till hjälp som diskussionsunderlag vid samtal för lämpliga kostförändringar. Portionsstorlekarna och totalt energi- och näringsintag är beräknat för barn i åldrarna 4-6 och 6-10 år.

Då barns energibehov successivt sjunker med åldern så blir energinivån densamma för hela åldersgruppen (1400 kcal). Uppdelningen i åldersgrupperna är mer gjorda av pedagogiska skäl. Energinivån är alltså något lägre än normalt eftersom de ska användas vid övervikt /fetma men tillgodoser ändå näringsbehov och tillväxt. Materialet kan även användas i förebyggande arbete av övervikt bland barn. 

Om kostdelen

Kostdelen bygger på hälsosamma matvanor som alla mår bra av. Rekommendationerna baseras på Nordiska Näringsrekommendationer 2005.

Material till Lätta tips

Materialet består av flera olika delar som används utifrån familjens behov. Det finns även handledning till dig som ska hålla i samtalet samt arbetsverktyg för familjen. Utifrån ett patientcentrerat perspektiv arbetar vi på basis av familjens struktur istället för att utgå från den färdiga struktur som tidigare fanns i Lätta Tips.

Materialet kan skrivas ut från denna sida eller beställas från Adress- och distributionscentrum: www.vgregion.se/adc.

Du som jobbar i Västra Götalandsregionen kan beställa material här: Sök och beställ publikationer - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Sök på "Lätta tips".

Foldern Lätta tips

Foldern används som samtalsunderlag och ska inte finnas tillgänglig i väntrum.

Använd foldern tillsammans med ”Min dag” och ”MI-bubblor,” se nedan. Med hjälp av dessa diskuterar ni kring familjens dagsstruktur utifrån mat, rörelse och sömn eller annat som familjen önskar diskutera. Finns det önskemål om förändringar? Foldrarna är uppdaterade och har ett annat utseende än tidigare.