Oreglerade medicintekniska produkter

Den här informationen gäller för produkter som inte är reglerade i Västra Götalands gemensamma regelverk, Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård

I Västra Götalandsregionen finns en inriktning om att produkter som förskrivs personligt till en patient ska vara reglerade i handbok och ingå i en gemensam försörjningslösning. Informationen här gäller produkter som ännu inte ingår i någon handbok eller gemensam försörjningslösning, så kallade oreglerade medicintekniska produkter.

Oreglerade produkter kan förskrivas/beställas på något av följande sätt:

  • elektronisk förskrivning via ordinarie system för läkemedelsförskrivning / hjälpmedelskort
  • beställning via Marknadsplatsen till vårdenheten, som distribuerar till patient.

Elektronisk förskrivning / hjälpmedelskort

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har på sin webbplats en databas med sökfunktion för förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånen. Databasen kan även laddas ner i Excel-format.

Behandlingsansvarig har kostnadsansvaret om inte annat överenskommits vid en samordnad individuell plan (SIP).

Hjälpmedelskort beställs via samma blanketter som receptblanketter. Observera att arbetsplatskoden ska anges på hjälpmedelskortet och det går att beställa hjälpmedelskort med arbetsplatskoden förtryckt.

Beställningsblanketter för recept, hjälpmedelskort