Receptblanketter

Elektronisk förskrivning som huvudregel

Elektronisk förskrivning som huvudregel vid utfärdande av recept till människa trädde i kraft den 10 maj 2022. Elektronisk förskrivning är huvudregel även vid förskrivning som görs utanför en ordinarie arbetsplats och gäller även pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning. E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning (Förskrivningskollen), men det finns även andra webbaserade tjänster och appar tillgängliga på marknaden.

Undantag från kravet på elektronisk förskrivning får göras i följande fall:

  • En teknisk störning vid förskrivningstillfället som omöjliggör elektronisk förskrivning
  • Receptet förskrivs så att patienten ska kunna hämta ut ett läkemedel i ett annat EES-land
  • Förskrivaren bedömer att patienten har särskilda skyddsbehov
  • Andra särskilda skäl. Observera att avsaknad av ett elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl

Mer information:
Förskrivningskollen 

Godkända system för anslutning

E-hälsomyndighetens webbplats  

Information angående rutiner och beställning av Receptblanketter

Ny receptblankett från och med 1 juli 2020

Den 1 juli 2020 trädde den nya föreskriften HSLF-FS 2019:32 i kraft (numera ersatt av HSLF-FS 2021:75). Det blev då en ny utformning av receptblanketten. En blankett gäller för alla läkemedel och den får endast förtryckas med uppgift om förskrivarens namn, förskrivarkod, yrke samt adress, telefon och arbetsplatskod till dennes arbetsplats.

Från 1 maj 2021 får enbart den nya receptblanketten användas vid förskrivning av pappersrecept. Även om elektronisk förskrivning nu är huvudregel vid receptförskrivning finns det undantagsfall när pappersrecept ändå kan behövas (se exempel ovan).

Receptleverantör är Adda 

Beställaren kontaktar leverantören i frågor som rör beställning, priser och leverans: Receptblanketter — Adda

E-post: order@adda.se  

Kontaktuppgifter Adda

08-709 59 90                                                               

Vill du beställa receptblanketter?                                       

Besök:
405014 Recept lösblad — Adda
adda.se/receptblanketter                                                                                                              

Regionens policy för fritidsförskrivning av regionanställda förskrivare

Kontaktpersoner per förvaltning.

Vid frågor om receptbeställning, kontakta kontaktpersonen för respektive förvaltning.

NU-sjukvården Herik Hultkvist, tel: 010-43 56 644

SÄS ekonomiavdelning Karin Lundh, tel: 033-616 42 01

SkaS sjukhuskansliet Isabelle Piri, tel: 070-085 27 18

Kungälv sjukhus Thomas Larsson, tel: 0700-82 52 39

Angereds Närsjukhus Chatarina Fridh, tel: 0700-82 33 97, Magnus Åfeldt, tel: 0700-81 59 19

Frölunda specialistsjukhuset Jenny Forsman, tel: 0700-82 50 67

Alingsås lasarett Ingegerd Kempe, tel: 0700-82 22 16

Folktandvården Västra Götalandsregionen Gunnar Henning, tel: 0703-30 48 52, Birgitta Gunnarsson, tel: 0705-52 53 05

Närhälsan Maritha Nilsson, tel: 033-616 48 77

Habilitering & Hälsa Maria Johansson, 0702-06 93 45  

Hälsan och Stressmedicin Bobby Ljung, tel: 0700-20 59 26

Privata och pensionerade vårdgivare samt fritidsförskrivare hänvisas till Receptblanketter — Adda