Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter ställer krav på kompetens hos berörda chefer, förskrivare och den vård- och omsorgspersonal som hanterar produkterna. Koncept för förskrivarkompetens respektive handböcker anger krav och riktlinjer för förskrivning inom olika produktområden.

Kompetenskrav gällande förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Koncept för kompetenskrav

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Handbok personliga hjälpmedel

Handböcker läkemedelsnära produkter

Handböcker för förskrivning av diabetshjälpmedel, stomihjälpmedel och förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion

Senast uppdaterad: 2019-02-07 16:00