Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

I Västra Götaland har vårdgivarna kommit överens om en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken gäller för produktområdena hörselskada, kognitivt stöd och kommunikation, medicinsk behandling, ortoser, proteser och skor, rörelsehinder och synskada.

Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken är ett regelverk för hjälpmedelsförskrivning i Västra Götaland och består av riktlinjer och produktanvisningar. Den ska vägleda och stödja förskrivare av personliga hjälpmedel, beslutsfattare och annan personal som arbetar med hjälpmedel genom att:

  • skapa en gemensam grund för förskrivning av personliga hjälpmedel som omfattar hela vårdkedjan, oavsett vilken vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret
  • säkerställa en jämlik och säker tillgång till hjälpmedel för invånarna i Västra Götaland
  • tydliggöra ansvar enligt lagstiftning och avtal.

Riktlinjer

I handbokens riktlinjer beskrivs utgångspunkterna för hjälpmedelsförskrivning, vilka utgår från lagstiftning och politiska beslut i Västra Götaland.

Produktanvisningar

I handboken finns också produktanvisningar som anger vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara i Västra Götaland.

Handboken gäller förskrivning inom områdena:

  • hörselskada
  • kognitivt stöd och kommunikation
  • medicinsk behandling
  • ortoser, proteser och skor
  • rörelsehinder
  • synskada

År 2005 antogs Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel (här kallad handboken) av länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen gemensamt. Under 2014 har handboken reviderats och den  publicerade handboken började gälla 2015-05-01.

Produktanvisningar

Nyheter handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Ändringar i handboken

Process för förändringar i handboken

Ändringslogg riktlinjer.pdf                     senast uppdaterad 2018-04-25

Ändringslogg produktanvisningar.pdf    senast uppdaterad 2018-06-15

Kristina Süvari

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer