Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förskrivning till person bosatt i annat län

Om personen är bosatt i ett annat län ska du ta reda på om det är en kommun eller en region som har kostnadsansvar för det aktuella hjälpmedlet. Om kommunen har kostnadsansvar för hjälpmedlet måste du komma överens med personens hemkommun före utprovning och förskrivning.

Förskrivare i Västra Götalandsregionen kan förskriva hjälpmedel till en utomlänspatient vid besök i regionen om kostnaden understiger 10 000: -. Vid denna förskrivning gäller Västra Götalands Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Uppgår kostnaden till mer än 10 000: - ska samråd ske med hemregionen för att Västra Götalandsregionen ska få ersättning, läs mer om detta i Riksavtalet för utomlänsvård och kommentarer.

Hjälpmedel som kräver någon form av installation, avancerad service och underhåll som kräver produktspecifik kompetens eller måste anpassas till berörd persons bostadsförhållanden förskrivs alltid av hemregionen.

Se även avsnitten Hjälpmedel vid resor samt Hjälpmedel vid flytt inom och utom Västra Götaland eller till annat land.

 

Senast uppdaterad: 2017-02-17 11:37