Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedel vid flytt inom och utom Västra Götaland eller till annat land

Olika regler gäller beroende på om patienten ska flytta inom eller utom Västra Götaland eller om patienten ska flytta utomlands. På Hjälpmedelscentralens hemsida finns en rutin som beskriver detta mer detaljerat.

Flytt inom Västra Götaland
Bedöm utifrån patientens hälsoproblem vilka hjälpmedel som är nödvändiga att ta med vid flytt. Överrapportera behandlingsansvaret till berörd vårdgivare.

Flytt inom Sverige, ut från Västra Götaland
I första hand ska alla hjälpmedel återlämnas innan flytt från Västra Götaland. Bedöm utifrån patientens hälsoproblem vilka hjälpmedel som är nödvändiga att ta med vid flytt. Överrapportera behandlingsansvaret till berörd vårdgivare. Om mottagande hjälpmedelscentral/vårdgivare/kostnadsansvarig inte övertar produkt-, behandlings- eller kostnadsansvar ska patienten återlämna hjälpmedlen i samband med flytt.

Flytt inom Sverige, in till Västra Götaland
Vid kontakt med nyinflyttad patient som har hjälpmedel som inte är förskrivna och registrerade i Västra Götaland ska förskrivaren göra en egen bedömning av patientens hjälpmedelsbehov enligt Västra Götalands regelverk, följa lokala riktlinjer gällande ansökan hos kostnadsansvarig samt undersöka om Hjälpmedelscentralen eller annan försörjare tar ansvar för produkten.

Flytt från Sverige till ett annat land
Personligt förskrivna hjälpmedel får normalt inte tas med vid flytt från Sverige till ett annat land. Särskilda undantag kan dock göras om den vårdgivare som har kostnadsansvar för hjälpmedlet godkänner detta.

Personer som är folkbokförda i Sverige kan få planerad vård inom EU utan att ansöka om finansiering av vården innan den ges, vilket framgår av lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Patienten betalar själv kostnaden för vård och hjälpmedel och ansöker i efterhand om ersättning hos Försäkringskassan. Patienten äger själv hjälpmedel som förskrivs i annat EU-land.

Senast uppdaterad: 2023-02-10 10:15