Om hjälpmedel

Detta avsnitt handlar om definitioner och vägar för tillhandahållande av hjälpmedel. Klassifikationssystemet ICF som används i hela handboken förklaras kortfattat.

Hjälpmedel

Klassifikationssystemet ICF

Olika vägar till hjälpmedel

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26