Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedel och förbrukningsartiklar

I Socialstyrelsens termbank anges följande definitioner gällande hjälpmedel:
Hjälpmedel: hjälpmedel för det dagliga livet eller hjälpmedel för vård och behandling.

Hjälpmedel för det dagliga livet: en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.

Hjälpmedel för vård och behandling: förskriven medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning.

Förbrukningsartikel: vara som fortlöpande förbrukas. Avser produkter som behövs för att kunna utföra en behandling med t.ex. läkemedel.

Syftet med hjälpmedel och förbrukningsartiklar beror på vilken sjukdom eller nedsättning personen har samt i vilken situation och miljö hjälpmedlet ska användas.

Målet vid behandling med hjälpmedel är att för patienten:

  • förebygga framtida eller förväntad funktionsnedsättning
  • förbättra eller bibehålla aktivitetsförmåga och delaktighet samt kroppsfunktion och kroppsstrukturer
  • kompensera för strukturavvikelse, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning samt hindrande omgivningsfaktorer.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i landsting och kommuner, och den reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. När det finns flera specifika produkter tillgängliga inom sortimentet ska patienten,enligt Patientlagen, ges möjlighet att välja det alternativ hen föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hens behov och till kostnaderna för hjälpmedel framstår som befogat. De flesta hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter i lagens mening och omfattas därmed av lagen om medicintekniska produkter. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete regleras däremot av patientsäkerhetslagen.

Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Produktanvisningarna i denna handbok beskriver produktområden och de hjälpmedel samt förbrukningsartiklar som kan tillhandahållas i Västra Götaland. Vilka produkter som tillhandahålls förändras dock över tid när standarden i samhället förändras.

Hjälpmedel och förbrukningsartiklar som kan förskrivas som personliga hjälpmedel i Västra Götaland ska vara CE-märkta som medicintekniska produkter. Det innebär att produkterna är tillverkade och testade utifrån att användaren är en person med funktionsnedsättning. Vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av hjälpmedlet, omfattas personen av patientförsäkringen och kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Inom hjälpmedel för det dagliga livet kan så kallade konsumentprodukter finnas i sortiment, se Konsumentprodukt som hjälpmedel. Användning av konsumentprodukt omfattas inte av patientförsäkringen och personen har inte rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Senast uppdaterad: 2017-03-30 08:45