Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Produktanvisningar

Produktanvisningarna är uppbyggda enligt ISO 9999:2011*, vilket är en internationell klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) definierar ett hjälpmedel som en produkt som dels är speciellt framtagen eller allmänt tillgänglig, dels är anpassad eller specialutformad för att användas i förebyggande syfte som kompensation för att övervaka, varna, kontrollera, underlätta eller neutralisera funktionsnedsättningar samt inskränkningar vad gäller aktivitet och delaktighet.

Klassificeringen består av tre hierarkiska nivåer: huvudgrupp (produktområde), grupp och undergrupp, där varje nivå består av en kod och en rubrik enligt exemplet nedan.

Huvudgrupp: 04 Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling
Grupp 0403 Hjälpmedel för andningsbehandling
Undergrupp 040306 Inhalatorer

*(Produktanvisningar inom hörselområdet är uppdaterade enligt version ISO 9999:2016, men inte övriga produktområden. Anledningen är att Hjälpmedelstjänsten och de verksamhetssystem som hämtar information från Hjälpmedelstjänsten, exempelvis SESAM ännu inte uppdateras utan fortfarande är strukturerade i enlighet med ISO 9999:2011.)

I Västra Götaland är utgångspunkten att endast produkter som är CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet kan förskrivas som personliga hjälpmedel. 

Under rubriken Produktanvisningar finns 6 huvudgrupper. Varje grupp har flera undernivåer med produktblad.

Senast uppdaterad: 2020-05-06 14:38