0603 Spinala ortoser

060303 Sacro-iliac ortoser
060306 Lumbo-sacral ortoser
060307 Thoraxortoser
060308 Thoraco-lumbo ortoser
060309 Thoraco-lumbo-sacral ortoser
060312 Cervical ortoser
060315 Cervico-thoracic ortoser
060318 Cervico-thoraco-lumbo-sacral ortoser

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i ortopedi
Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Sjukgymnast för mjuka helfabrikatsortoser

Kriterier

b280.2 Måttlig smärtförnimmelse
b715.2 Måttlig nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i ryggens leder
s760 Felställning i bål

Mål

b280 Att minska smärtförnimmelse
b715 Att upprätthålla stabilitet i ryggens leder
s760 Att korrigera felställning i bål

Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

 

Kostnadsansvar

Sjukhus

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20