061806 Handledsexartikulationsproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s730 Avsaknad av struktur i handled

Mål

s730 Kompensera avsaknad av struktur i handled
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20