0630 Penisprotes

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens inom plastikkirurgi.

Kriterier

s6305 Avsaknad av penis efter könsbyte

Mål

s6305 Kompensera avsaknad av kroppsdel

Anvisningar

Avser kosmetiska proteser för patienter som inte vill könskorrigera sig med en operation.

 

Kostnadsansvar

Sjukhus