044803 Tränings- och ergometercyklar

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast 

Kriterier

b730.3 Svår nedsättning av muskelkraftsfunktioner
eller
b760.3 Svår nedsättning av funktioner för kontroll av viljemässiga rörelser

Mål

d4 Bibehålla eller öka aktivitet och delaktighet inom området förflyttning
eller
d5 Bibehålla eller öka aktivitet och delaktighet inom området personligvård

Förskrivning förutsätter

  • att patienten är motiverad att bedriva egen eller självträning
  • att det finns mätbara, tidsatta mål
  • möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv eller med hjälp av någon annan enligt förskrivarens instruktioner
  • att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt

Avser manuella armergometercyklar eller bencyklar/träningsredskap med pedaler som används sittande i stol och/eller liggande i säng. Kan endast förskrivas under aktiv målinriktad träningsperiod.

Elektriskt drivna cyklar/träningsredskap enligt ovan kan enbart förskrivas i syfte att möjliggöra träning vid spasticitet eller vid behov av aktivt understödd träning. Kan endast förskrivas under  aktiv, målinriktad träningsperiod.
Innan förskrivning av elektriskt driven träningscykel påbörjas ska förskrivaren kontrollera om ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet krävs.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet)
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam