091209 Toalettsitsar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4153.2 Måttlig svårighet att bibehålla sittande ställning
eller
b810.2 Måttligt nedsatt skyddsfunktion i huden till följd av tryck

Mål

d4153 Att bibehålla sittande ställning
eller
Förebygga och avlasta vid b810 nedsatt skyddsfunktion i huden

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2018-07-24 16:05