Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Förskrivare

Arbetsterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast

Allroundstolar

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser

Anvisning

Rullstol avsedd för dagligt bruk med anpassningsmöjligheter avseende sitt- och kör-egenskaper. Rullstolen kan köras av patient och/eller vårdare.
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810.

Aktivstolar

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt

Anvisning

Rullstol med låg vikt och kompakt utförande samt anpassningsmöjligheter avseende sitt- och köregenskaper. Avsedd för användning större delen av dagen.
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810.

Komfortrullstolar

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d4153.3 Stor svårighet att bibehålla sittande ställning

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser

Anvisning

Rullstol avsedd för dagligt bruk med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring.
Självständig förflyttning i begränsad omfattning.
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810.

Uppresningsrullstolar

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d410.3 Stor svårighet att ändra grundläggande kroppsställning (stående ställning)

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser
och
Att möjliggöra aktiviteter inom d6 Hemliv

Anvisning

Rullstol avsedd för dagligt bruk för självständig förflyttning och möjlighet till att utföra hemlivsaktiviteter som inte kan utföras sittande.
Kan inte förskrivas för ståträning.
Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar ej dubbelförskrivning.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2019-09-05 11:30