123112 Repstegar

Förskrivare

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast 

Kriterier

d4100.3 Stor svårighet att lägga sig ner och att resa sig från liggande ställning

Mål

d4100 Att lägga sig ner och att resa sig från liggande ställning

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam