Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

223612 Alternativa inmatningsenheter

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm

Mål

d3601 Att använda utrustning (dator) för att skriva som medel för kommunikation
eller
d880 Att målmedvetet engagera sig i lek (barn till och med 17 år)

Anvisningar

Innan förskrivning gällande ögonstyrning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
Service: Fel som orsakas av normal användning åtgärdas av sjukvårdshuvudmannen. När fel uppstår på grund av handhavandefel eller programvaror som patienten själv installerat är patienten kostnadsansvarig.
Pedagogiska program, tränings-/lekprogram eller program av allmän karaktär bekostas inte av sjukvårdshuvudmannen.

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Att inte installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna.

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan bli aktuell för studerande när funktionerna inte installeras i bärbar dator.

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård.
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam

Senast uppdaterad: 2017-02-15 11:00