Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

241303 Miljöstyrsystem

Enkla fjärrstyrsystem utan tilläggsfunktioner

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet
eller
d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm för att genomföra koordinerade handlingar, räcka fram, vända eller vrida händer eller armar som krävs för att hantera föremål och dörrvred/dörrhandtag

Mål

Att använda produkter och teknik.

Anvisningar

Avser reläbox, IR-mottagare, programvara för omgivningskontroll.

Avancerade fjärrstyrsystem med tilläggsfunktioner

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d4600.4 Total svårighet att röra sig inom hemmet
eller
d445.4 Total svårighet att använda hand och arm för att genomföra koordinerade handlingar, räcka fram, vända eller vrida händer eller armar som krävs för att hantera föremål och dörrvred/dörrhandtag

Mål

Att använda produkter och teknik.

Anvisningar

Dessa produkter skiljer sig från övriga IR-sändare då de har ett antal tilläggsfunktioner. Exempel på detta är larmsändning (till 222718 personliga trygghetslarm), styrning av mobiltelefoni, röststyrning, talstöd, bildstöd, auditiv scanning, Z-wave eller joystickstyrning.

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam

Senast uppdaterad: 2021-05-07 12:06