123912 Kompasser

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definintion av synnedsättning: 3-5

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser

Anvisningar

Avser punktmärkt eller talande kompass.
Utprovning sker i samband med orienterings-/förflyttningsträning.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20