220303 Ljusfilter (absorbtionsfilter)

Förskrivare

Synpedagog verksam på syncentral
Optiker verksam på syncentral
Arbetsterapeut verksam på syncentral

Kriterier

b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner
och
b21020.3 Svår nedsättning av ljuskänslighet
eller
b21022.3 Svår nedsättning av kontrastkänslighet

WHO:s definintion av synnedsättning: 1-5

Mål

b210 Förbättra synfunktioner

Anvisningar

Avser kontrasthöjande filter och avbländande glas

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan vara aktuell vid behov av olika ljusfilter.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa