221212 Utrustning för manuell punktskrift

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d170 Att skriva
eller
d145 Att lära sig skriva

Anvisningar

Avser reglett, skrivstift.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20