223021 Läsmaskiner

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d166 Att läsa

Anvisningar

Avser stationära system som skannar och överför text till auditiv uppläsning. Kan endast förskrivas om inte optisk scanner är förskrivet som tillbehehör till dator.

Avser portabla system som skannar  och överför text till audutiv uppläsning.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20