ePed instruktioner

Länkar till ePed

Åtkomst till ePed-instruktioner 
ePed-instruktioner VGR 
ALLA ePed-instruktioner även de som inte är godkända i VGR

Alla kan nå informationen men beroende på vilket journalsystem som används nås informationen på olika sätt. Informationen är därför målgruppsanpassad för dig som arbetar på:
Sjukhus (Melior) 
Tips på hur du söker läkemedel med ePed-information i Melior
Patienter med reservnummer, ePed-information
Närhälsan (Asynja Visph) 
Privat vårdgivare