ePed -Läkemedelsinformation till patienter under 18 år

ePed är en nationell erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel. Här finns i nuläget cirka 790 regionövergripande läkemedelsinstruktioner godkända för användning på alla enheter i VGR som behandlar barn och ungdomar. ePed ger stöd vid ordination, iordningställande och administrering.

Kontaktuppgifter

ePed-redaktionen är en regional verksamhet som tillhör Sjukvårdsapotek VGR.

Kontakta ePed redaktionen
Välkommen med frågor till oss via vår funktionsbrevlåda, eped.vgr@vgregion.se

Exempel på frågeställningar och önskemål:

  • Information om ePed
  • Fel/oklar information om instruktionerna
  • Önskemål om ny eller uppdatering av befintlig instruktion, fyll i denna blankett
  • Läkemedelsrelaterade avvikelser där kompletterande information kan förhindra framtida incidenter
  • Önskemål om nya/uppdaterade rimlighetsgränser