Ordinationsstöd barn, ePed

Vad är ePed

ePed är en nationell barnläkemedelsdatabas som just nu introduceras i Västra Götalandsregionen. ePed kommer att bidra till ökad patientsäkerhet genom kunskapsstöd för säkrare hantering av läkemedel till barn och ungdomar. Stödet finns i läkemedelsmodulen i journalsystemet Melior.

ePed består av två olika delar:

1. Läkemedelsmodul anpassad för barn under 18 år som nu finns efter uppgradering av Melior med ny funktionalitet:

  • Kontroll av aktuell vikt och dess rimlighet i förhållande till barnets ålder
  • Doseringshjälp (mg/kg ↔ mg ↔ ml)
  • Rimlighetskontroll av dosering för ca 50 riskfyllda substanser

2. Databas med läkemedelsinstruktioner, gemensam för alla vårdinrättningar i VGR som vårdar barn och har tillgång till journalsystemet Melior, introduceras våren 2018

Frågor och kontakt

Har du frågor, är du välkommen att kontakta projektledare Åsa Grönlund:
Tel: 0761 - 36 57 76 asa.gronlund@vgregion.se

Du kan också mejla funktionsbrevlådan: eped.vgr@vgregion.se

Länkar

Införande av ePed i VGR

För närvarande pågår arbete med att granska bl.a. doseringar och spädningar i ePeds befintliga läkemedelsinstruktioner och göra eventuella VGR-anpassningar. När granskningsarbetet i projektet är avslutat blir läkemedelsinstruktionerna tillgängliga i Meliors läkemedelsmodul.

 Projektet ska också etablera en ePed-redaktion, vars uppdrag är att:

  • löpande uppdatera databasen med korrekt och aktuell information till användare
  • svara på frågor och ta emot önskemål om läkemedelsinstruktioner som saknas
  • ha ett etablerat samarbete med Centeped som hanterar läkemedelsinstruktioner på nationell nivå.

Tidplan

  • Granskningsarbete pågår sedan april 2017, beräknas vara klart i mars 2018
  • Databas med läkemedelsinstruktioner kopplas ihop med Meliors läkemedelsmodul våren 2018
  • ePed-redaktion är i drift från 31 mars 2018

Information & bakgrund

ePed har utvecklats på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Sedan hösten 2015 finns informationen tillgänglig via SIL (Svenska informationstjänster för läkemedel) som gör kopplingen till datajournalsystem möjligt. Beslut har tagits av regionstyrelsen att införa ePed i VGR.

Även i dagsläget kan man nå ePeds hemsida med läkemedelsinstruktioner via Sjunet. Observera att dessa inte är godkända för VGR ännu. Åtkomst till Sjunet förutsätter att man är inloggad på en VGR-dator. Ingen patientinformation finns i systemet, endast lokala instruktioner för barnläkemedel.

Inför lansering av barnläkemedelsinstruktioner i Melior kommer information och utbildning att erbjudas de verksamheter som vårdar barn. Är du intresserad av att få information i din verksamhet? Ta kontakt med oss.


Senast uppdaterad: 2017-11-16 09:01