Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nationella läkemedelslistan

Med Nationella läkemedelslistan är det möjligt för hälso- och sjukvården, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel. Syftet med att införa lagen om nationell läkemedelslista är att öka patientsäkerheten och bidra till att patienter får bästa möjliga läkemedelsbehandling.

Nationella läkemedelslistan ersätter receptregistret och läkemedelsförteckningen och har tagits fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Lagen om nationell läkemedelslista gäller från och med den 1 maj 2021. Samtliga vårdgivare och apotek ska ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023.

Om Nationella läkemedelslistan på E-hälsomyndighetens webbplats

Detta gäller från 1 maj 2021

  • Legitimerad vårdpersonal kan ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Förskrivningskollen (ny webbingång för dig som arbetar i hälso- och sjukvården)
  • Förskrivare kan skapa och häva sekretesspärr för vårdnadshavare via Förskrivningskollen
  • Legitimerad vårdpersonal kan logga in i Förskrivningskollen med SITHS-kort
  • Invånare kan dölja recept- och uttagsinformation via Läkemedelskollen

Patientens samtycke behövs för att kunna se förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan (gäller ej dospatienter).

Release 27-28 november 2021

Den 27-28 november genomförde E-hälsomyndigheten release 21.0. Då migrerades all data från receptregistret och läkemedelsförteckningen till Nationella läkemedelslistan, en transformator driftssattes och Förskrivingskollen samt Läkemedelskollen fick utökad funktionalitet. 

Följande funktionalitet driftsattes i Förskrivningskollen:

  • skapa förskrivning av läkemedel, dock inte för dosförpackade läkemedel
  • avsluta och makulera förskrivning
  • inloggningslösning för fritidsförskrivare via Freja-eID Plus med möjlighet att skapa förskrivningar
  • integrerat beslutsstöd i form av dublettvarning, undvik till äldre och interaktionsvarning
  • behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras på förskrivningar
  • möjlighet att spärra behandlingsorsak.

Mer om vad som hände 2021 och vilka funktioner som produktionssattes på E-hälsomyndighetens webbplats

Vad händer under 2022?

Under 2022 planerar E-hälsomyndigheten flera releaser kopplat till Nationella läkemedelslistan.

Mer om vad som händer under 2022 på E-hälsomyndighetens webbplats

Förskrivningskollen 

Förskrivningskollen kan (men behöver inte) användas för att se de uppgifter som ligger i Nationella läkemedelslistan. 

Om Förskrivningskollen på E-hälsomyndighetens webbplats

Relaterad information

Ändrade regler för recept

I samband med att Nationella läkemedelslistan trädde i kraft infördes också nya regler för hur apoteken ska hantera recept. Apotekspersonalen ska lägga in pappersrecept i Nationella läkemedelslistan innan de lämnar ut läkemedel. Apotekspersonalen ska inte skriva ut elektroniska recept på papper (undantag finns om patienten behöver sitt recept i pappersformat för att ta ut läkemedel i ett annat land).

Om ändrade regler för recept på Läkemedelverkets webbplats

Elektronisk förskrivning som huvudregel

Elektronisk förskrivning som huvudregel vid utfärdande av recept till människa träder i kraft den 10 maj 2022. Till dess att elektronisk förskrivning som huvudregel införs, får recept fortsatt förskrivas på receptblankett. Från den 1 maj 2021 gäller krav på att använda ny receptblankett (bilaga 5 till HSLF-FS 2019:32).

Om elektronisk förskrivning och aktuella receptblanketter

Support och frågor

Förskrivningskollen och Läkemedelskollen hanteras av E-hälsomyndigheten.

Senast uppdaterad: 2022-01-14 13:56