Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelshantering

Västra Götalandsregionens regionala rutiner för läkemedelshantering är framtagna av Sjukvårdsapotek VGR. Rutinerna revideras löpande och fastställs av Sjukvårdsapotek VGRs styrgrupp.

Regional rutin läkemedels- hantering

Här hittar du Västra Götalandsregionens regionala rutiner för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård. Senast reviderad: 2022-12-23 kapitel 1. Ansvar och behörigheter , kapitel 2. Ordination och kapitel 3. Beställning.

Regional spädningslista

Här hittar du Västra Götalandsregionens regionala spädningslista för läkemedel. Senast reviderad 2023-09-04

Extemporeläkemedel

Här hittar du information om extempore-tillverkade läkemedel i VGR. Senast reviderad 2022-09-23

Giltighet

Rutinerna måste  beslutas på förvaltningsnivå för att få giltighet inom respektive förvaltning.

Nedanstående förvaltningar har fattat beslut om att tillämpa rutinerna med relevanta lokala tillägg:

  • Alingsås Lasarett (beslut 2012-10-09, A139/12:1)
  • Angereds Närsjukhus (beslut 2012-08-13, ANS 98-2012)
  • Frölunda Specialistsjukhus (beslut 2015-11-25, 44/309-2015)
  • Kungälvs Sjukhus (beslut 2012-08-24, Dnr 4/119-2012)
  • NU-sjukvården (beslut 2012-09-04, NU 179/2012)
  • Närhälsan (beslut 2015-06-23)
  • Regionhälsan (beslut 2021-10-19)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (beslut 2012-06-14, SU 775-367/2012)
  • Skaraborgs Sjukhus (beslut 2018-09-05, SkaS 2018-00756)
  • Södra Älvsborgs Sjukhus (beslut 2012-10-01, Dnr 32-2012:V105)

Styrande dokument

Styrande dokument när det gäller all läkemedelshantering är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso och sjukvården (HSLF-FS 2017:37 ). 

För extremporeläkemedel på sjukhus finns detaljerad information i dokumentet "Handbok extemporeläkemedel, för sjukhus inom VGR"

Kontakt Sjukvårdsapotek VGR

Senast uppdaterad: 2023-07-03 14:26