Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelshantering

Västra Götalandsregionens regionala rutiner för läkemedelshantering är framtagna av Sjukhusapoteket VGR. Rutinerna revideras löpande och fastställs av Sjukhusapoteket VGR:s styrgrupp.

Regional rutin läkemedels- hantering

Här hittar du Västra Götalandsregionens regionala rutiner för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård. Senast reviderad 2021-09-07 Kapitel 8 Arbetsmiljöaspekter och 2021-10-06 Kapitel 10 Kvalitetssäkring.

Regional spädningslista

Här hittar du Västra Götalandsregionens regionala spädningslista för läkemedel. Senast reviderad 2021-06-03.

Extemporehandbok för sjukhus

Här hittar du information om extempore-tillverkade läkemedel.                                                                                                                                  Senast reviderad 2021-05-01.

Giltighet

Rutinerna måste  beslutas på förvaltningsnivå för att få giltighet inom respektive förvaltning.

Nedanstående förvaltningar har fattat beslut om att tillämpa rutinerna med relevanta lokala tillägg:

  • Alingsås Lasarett (beslut 2012-10-09, A139/12:1)
  • Angereds Närsjukhus (beslut 2012-08-13, ANS 98-2012)
  • Frölunda Specialistsjukhus (beslut 2015-11-25, 44/309-2015)
  • Kungälvs Sjukhus (beslut 2012-08-24, Dnr 4/119-2012)
  • NU-sjukvården (beslut 2012-09-04, NU 179/2012)
  • Närhälsan (beslut 2015-06-23)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (beslut 2012-06-14, SU 775-367/2012)
  • Skaraborgs Sjukhus (beslut 2018-09-05, SkaS 2018-00756)
  • Södra Älvsborgs Sjukhus (beslut 2012-10-01, Dnr 32-2012:V105)

Styrande dokument

Styrande dokument när det gäller all läkemedelshantering är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso och sjukvården (HSLF-FS 2017:37 ). 

För extremporeläkemedel på sjukhus finns detaljerad information i dokumentet "Handbok extemporeläkemedel, för sjukhus inom VGR"

Frida Hagnestål

Apotekare
Vid synpunkter eller frågor - kontakta Frida Hagnestål
Senast uppdaterad: 2021-03-11 08:13