Läkemedelshantering

Västra Götalandsregionens regionala rutiner för läkemedelshantering är framtagna av Sjukhusapoteket VGR. Rutinerna revideras löpande och fastställs av Sjukhusapoteket VGR:s styrgrupp.

Giltighet

Rutinerna måste  beslutas på förvaltningsnivå för att få giltighet inom respektive förvaltning.

Nedanstående förvaltningar har fattat beslut om att tillämpa rutinerna med relevanta lokala tillägg:

  • Alingsås Lasarett (beslut 2012-10-09, A139/12:1)
  • Angereds Närsjukhus (beslut 2012-08-13, ANS 98-2012)
  • Frölunda Specialistsjukhus (beslut 2015-11-25, 44/309-2015)
  • Kungälvs Sjukhus (beslut 2012-08-24, Dnr 4/119-2012)
  • NU-sjukvården (beslut 2012-09-04, NU 179/2012)
  • Närhälsan (beslut 2015-06-23)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (beslut 2012-06-14, SU 775-367/2012)
  • Skaraborgs Sjukhus (beslut 2018-09-05, SkaS 2018-00756)
  • Södra Älvsborgs Sjukhus (beslut 2012-10-01, Dnr 32-2012:V105)

Styrande dokument

Styrande dokument när det gäller all läkemedelshantering är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso och sjukvården (HSLF-FS 2017:37 ). 

För extremporeläkemedel på sjukhus finns detaljerad information i dokumentet "Handbok extemporeläkemedel, för sjukhus inom VGR"

Fredrik Vondracek

Apotekare
Vid synpunkter eller frågor - kontakta Fredrik Vondracek
Senast uppdaterad: 2019-02-14 13:24