Mer om ePed

Här hittar du mer och övrig information om ePed

Önskemål om ny eller uppdaterad instruktion

Om du saknar instruktion för ett läkemedel eller vill uppdatera en befintlig instruktion, fyll i blanketten Önskemål om ny/uppdaterad instruktion

Åtkomst till ePed när intranätet inte fungerar

Reservrutin

Övrig information

ePed viktkontroll