Mer om ePed

Här hittar du mer och övrig information om ePed

Åtkomst till ePed

ePeds läkemedelsinstruktioner är endast tillgängliga via Sjunet. Åtkomst till Sjunet förutsätter att man är inloggad på en VGR-dator. Saknar din vårdenhet anslutning till Sjunet kan detta beställas via Inera (https://www.inera.se/). När anslutning till Sjunet är klar kan man göra en beställning av tillgång till ePed och andra system hos VGR. För mer information, se Vårdgivarwebben

ePed viktkontroll

Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:39