LUPP-Läkemedelsupplysning i Västra regionen

En kostnadsfri informationstjänst för regionens vårdpersonal.

 

E-post: lupp.su@vgregion.se

Telefon: 031-342 85 65, mån-fre 09:00-15.30

LUPP är en del av Klinisk farmakologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårt team består av läkare, apotekare och barnmorska. Vi tillhandahåller producentobunden och evidensbaserad information om läkemedel till sjuk- och tandvården. Såväl patient-specifika som mer principiella kliniska läkemedelsfrågor välkomnas.

Tips på hur du kan formulera din fråga!

• För alla patientfrågor – Ange relevant anamnes och aktuella mediciner

• Biverkningsfrågor – Ange symtom, tidssamband mellan läkemedel och symtomdebut samt hur länge patienten intagit läkemedlet.  

• Interaktionsfrågor – Planerad insättning eller pågående behandling?

• Graviditetsfrågor – Planerad eller pågående? Graviditetsvecka?

• Amningsfrågor – Barnets ålder, vikt. Fött i fullgången tid? Hur ofta ammas barnet?

• Farmaci – Preparat, tillverkare och administreringssätt.

Se nedan länkar med information om läkemedel.

Janusinfo – information om t.ex. interaktioner, grav./amning

Svelic - söksida där hälso- och sjukvårdspersonal kan söka efter svar om läkemedel i utredningar gjorda av de sju svenska läkemedelsinformationscentralerna (LIC), liksom de norska regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS)

Blandbarhetsdatabas – information om samadministrering av i.v. läkemedel

LUPP
Klinisk farmakologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bruna stråket 21
413 45 Göteborg

Uppdragsgivare är Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård i VGR.