Öppenvårdsdos

Västra Götalandsregionen har upphandlat tjänsten dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB. Avtalet trädde i kraft 2021-02-15

Information

Kontakt

Vid dosfrågor kontakta Apotekets kundtjänst:
Telefon kundtjänst, måndag-fredag kl. 8-18: 010-447 74 99
Skicka e-post: apodos@apoteket.se

Apotekets hemsida

Vid frågor om Pascal kontakta Servicedesk: 
Telefon 010 - 47 37 100, knappval 1

Kontakt Västra Götalandsregionen
Ulrika Eriksson Krebs, apotekare
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se, 070 - 020 79 50