Patientinformation

Här hittar du informationsmaterial inom läkemedelsrelaterade områden, att dela ut till patienter

Materialet kan skrivas ut eller beställas från Marknadsplatsen eller från Adress & Distributionscentrumadress.distributionscentrum@vgregion.se
Information översatt till andra språk finns endast för utskrift.

OBS! Broschyrer skrivs ut i liggande format samt dubbelsidigt för att kunna vikas ihop.

Patientinformation  

Mina läkemedel

Lista för patienten att skriva upp sina läkemedel inför en läkemedelsgenomgång. 

Svenska  Arabiska  BKS  Dari  Engelska  Persiska  Somaliska  Tigrinja

Viktigt vid vätskebrist

Informationsblad till patienter som står på läkemedelsbehandling som kan bli riskfylld vid minskad vätskevolym i kroppen.  

Svenska  Arabiska  BKS  Dari  Engelska  Persiska  Somaliska  Tigrinja

Patientinformation vid behandling med opioider

Information till patienter som får behandling med opioid för akut smärta. 

Svenska  Arabiska BKS Dari Engelska Persiska Somaliska Tigrinja 

Hur sover jag?

Informationsblad som kan användas för att dela ut till patienter som har funderingar kring sin sömn. Broschyren belyser hur sömnen påverkas av åldrandet och att sömnmedel sällan är en lösning

Har du svårt att sova?

Information till patienter med sömnbesvär.

Svenska  Arabiska Bks   Dari   Persiska   Somaliska   

Att sova på sjukhus 

Information inför övernattning på sjukhus.

Är du orolig eller har ångest? 

Information till patienter som upplever oro eller ångest.

Svenska  Arabiska   Bks   Dari  Persiska  Somaliska 

Patientinformation - midazolam 

Information om lugnande medicin vid tandbehandling.

Svenska  Arabiska  BKS  Engelska  Finska  Franska  Kurmandji  Persiska  Polska  Ryska  Somaliska  Sorani  Spanska  Turkiska  Tyska

Patientinformation vid behandling med tranexamsyra 

Information inför behandling med tranexamsyra vid vård hos tandläkare eller tandhygienist.

Svenska  Arabiska  BKS  Dari  Engelska  Persiska  Somaliska  Tigrinja

 

Patientinformation denosumab (Prolia)

Information inför behandling med denosumab (Prolia) för att förebygga benbrott.

 

Patientinformation zoledronsyra (Aclasta)

Information inför behandling med zoledronsyra (Aclasta) för att förebygga benbrott.

 

Patientinformation - att sluta med omeprazol eller andra protonpumpshämmare

Information till dig som ska avsluta din behandling med omeprazol eller andra protonpumpshämmare.

 

Patientinformation Långcykelbehandling med kombinerade P-piller

 

Patientinformation Långcykelbehandling med P-plåster

 

Patientinformation Långcykelbehandling med p-ring