Vad gör vi inom Sortimentsrådet?

Sortimentsrådet är en del av Sjukvårdsapoteket VGR som ansvarar för det definierade sortimentet för läkemedel och består av farmaceuter och sjuksköterskor från olika sjukhusförvaltningar inom VGR.
Vår målsättning är att hålla ett regionalt sortiment som tar hänsyn till alla förvaltningars behov och vi träffas regelbundet för att stämma av angelägna frågor.

En stor del av vårt dagliga arbete består i att hålla beställare informerade om vilka läkemedel som finns tillgängliga samt leta efter alternativ när en bristsituation uppstår. Vi kommunicerar främst via lager- och beställningssystemet Hamlet men information om bristsituationer med större påverkan publiceras också här på sidan i vårt nyhetsflöde ”Sortimentsrådet informerar”.

Arbetet utförs i nära samarbete med våra leverantörer Apoteket AB och APL samt inköp, terapigrupper och marknadsplatsen/materialdepån Sisjön.