Dokumentation från utbildningar

Utbildningsmaterial/dokumentation från läkemedelsutbildningar i Västra Götalandsregionen

Utbildningsdag läkemedelsbehandling av astma och KOL – från 0 till 111 år , 2024-02-07

Åhörarkopior på föreläsarnas bilder

Aktuella behandlingsrekommendationer vid astma hos vuxna
Monica Arvidsson

Aktuella behandlingsrekommendationer vid astma hos barn
Harpa Kristinsdóttir

Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL
Emma Ottered

Praktisk genomgång av rekommenderade inhalatorer och spacers
Lotta Winqvist

Patientfall
Monica Arvidsson, Emma Ottered, Harpa Kristinsdóttir, Ronny Larsson