Tillstånd för strålningsverksamhet

Tillståndsbunden verksamhet med strålning bedrivs på en rad olika vårdinrättningar inom Västra Götalandsregionen. 

Alla förvaltningar som bedriver specialistsjukvård eller tandvård bedriver också verksamhet med strålning. En adresslista över de vårdinrättningarna finns att läsa här. 

Tillstånden från Strålsäkerhetsmyndigheten omfattar olika typer av verksamhet och gemensamma tillstånd för de aktuella förvaltningarna finns utfärdade av tillsynsmyndigheten.  Aktuella tillstånd finns att läsa nedan. 

Tillstånd blodbestrålare

Tillstånd joniserande strålning

Tillstånd medicinsk röntgendiagnostik

Tillstånd nuklearmedicin

Tillstånd odontologisk röntgendiagnostik

Eva Wallström

Telefonnummer