Läkemedel

Regionala medicinska riktlinjer och rutiner

För RMR som uppdaterats fr.o.m. juni 2023 finns sammanfattning av förändringar i RMR sedan föregående version på ansvarig terapigrupps hemsida, som nås via www.vgregion.se/lakemedel.