Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Den senaste enkäten skickades ut till nästan 70 000 invånare i Västra Götaland under våren 2020.

Om enkäten "Hälsa på lika villkor?"

  • Syftet med enkäten ”Hälsa på lika villkor” är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid
  • Genom enkäten kan vi också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället, och försöka åtgärda dessa.
  • Med hjälp av resultaten från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Resultat från tidigare undersökningar

Ett urval av resultaten från årets och tidigare års undersökningar presenteras i Hälsoläget och i statistikdatabasen. Resultaten redovisas för hela Västra Götaland, per hälso- och sjukvårdsnämndsområde med tidsserier 2005-2020 samt per kommun och stadsdelar i Göteborg med data från 2007, 2011, 2015, 2018 och 2020 samt per mellanområde i Göteborg med aggregerad data för perioderna 2006-2007, 2008-2011 och 2012-2015.

Läs mer i Hälsoläget: www.vgregion.se/halsolaget 
Läs mer i Statistikdatabasen: www.vgregion.se/statistikdatabas

Läs mer

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 

Resultat presenteras för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp.

Frågeformulär

Det nationella samt regionala frågeformuläret för Hälsa på lika villkor 2020 finner du nedan. 

Nationellt frågeformulär för Hälsa på lika villkor 2020 

Regionalt frågeformulär för Hälsa på lika villkor 2020

 

Barbara Rubinstein

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-09-28 15:07