Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Under våren 2020 skickas enkäten ut från Statistiska Centralbyrån till nästan 70 000 invånare i Västra Götaland.

Om enkäten "Hälsa på lika villkor?"

  • Syftet med enkäten ”Hälsa på lika villkor” är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid
  • Genom enkäten kan vi också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället, och försöka åtgärda dessa.
  • Med hjälp av resultaten från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.
  • För att kunna få en bra bild av hälsoläget just nu är det viktigt att du som får enkäten svarar på den. Du kan svara på enkäten via webb eller via post. Sista svarsdatum är den  5 maj. 
  • Här hittar du frågor och svar om enkäten

Se filmen "Hur mår vi i Sverige?"

Folkhälsan har på flera sätt blivit bättre. Till exempel har andelen som röker minskat de senaste tio åren. Men hälsan är inte jämnt fördelad i befolkningen utan skiljer sig bland annat beroende på utbildningsnivå, kön och ålder.


Resultat från tidigare undersökningar

Ett urval av resultaten från tidigare års enkäter presenteras i Hälsoläget och  statistikdatabasen. Resultaten redovisas för hela Västra Götaland, per hälso- och sjukvårdsnämndsområde med tidsserier 2005-2018 samt per kommun och stadsdel i Göteborg med data från 2007, 2011, 2015 och 2018 samt per mellanområde i Göteborg med aggregerad data för perioderna 2006-2007, 2008-2011 och 2012-2015.

Läs mer i Hälsoläget: www.vgregion.se/halsolaget 
Läs mer i Statistikdatabasen: www.vgregion.se/statistikdatabas

Läs mer

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida: Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 

Resultat presenteras för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp.

Barbara Rubinstein

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-09-10 16:52