Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Utlysning: Rena hav och kuster från skräp
  Nu är det öppet för att ansöka om finansiering för projekt med innovativa lösningar för att komma till rätta med plast i havet i Västsverige.
 • Två utlysningar om stöd inom ramen för Klimat 2030
  Västra Götalandsregionens miljönämnd gör två utlysningar inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Båda utlysningarna utgår från Klimat 2030:s arbetssätt ”attraktiva samhällen” och fokuserar på livsstilsfrågorna och de sociala värdena som viktiga komponenter för att ta nästa steg i klimatomställningen. Projekten ska genomföras i Västra Götaland under 2023.
 • Turistrådet Västsverige och Alingsås lasarett blev VGR:s miljöstipendiater 2022
  Turistrådet Västsverige driver på och inspirerar sina medlemsföretag för mer miljö- och hållbarhet i besöksnäringen med Hållbarhetsklivet. IVA-avdelningen på Alingsås lasarett har målmedvetet bytt bort engångsinstrument till flergångs i färdiga operationskit. Det ledde till Västra Götalandsregionens (VGR) årliga interna miljöstipendium och vardera 25 000 kronor.
 • Teaterutredningen 2022
  I Teaterutredningen ingår en kartläggning av producenter och arrangörer av teater i Västra Götalandsregionen, liksom förslag på insatser och åtgärder för att utveckla tillgången till teater för invånarna.
 • Norge och Sverige vill leda den gröna omställningen
  Med kungligheter och en delegation på 700 deltagare och med mottot ”Tillsammans är vi starkare än var och en för sig” vill Norge och Sverige stärka sina samarbeten. Fokus låg på innovation, att binda ihop länderna för att få ny kraft i handeln och bli globala vinnare på att erbjuda nya gröna lösningar.
 • Matchmaking för ukrainska flyktingar och svenska företag
  Att skapa sysselsättning och därmed inkludering genom att ta tillvara på arbetskraften hos nyanlända från Ukraina är målet i ett projekt som leds av Lindholmen Science Park tillsammans med International House Gothenburg, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Help Ukraine Gothenburg. Projektet anordnar jobbmässor, infomöten om den svenska arbetsmarknaden, CV-coaching och workshops.
 • Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri
  Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.
 • Läkemedelsrester i avloppsvatten går rakt ut i sjön – VGR vill att något görs
  Läkemedelsrester som släpps ut i sjöar och vattendrag påverkar vattenlevande organismer och kan vara giftiga för vissa arter. En ny rapport som VGR tagit fram visar på stora brister i rening av läkemedel i avloppsvatten i Västra Götaland.
 • Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033
  Regionstyrelsen föreslog den 29 mars att regionfullmäktige antar regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
 • Besöksnäringen har svårt att hitta personal - "behovet är stort"
  Besöksnäringen har drabbats svårt av pandemin och branschen har nu svårt att hitta personal till hotell, restauranger och boendeanläggningar. Under våren gör Turistrådet i Västsverige flera insatser för att hjälpa till med rekrytering och kompetensförsörjning.
 • Utökat västsvenskt stöd för publicister och konstnärer på flykt
  Västra Götalandsregionen stärker insatserna för konstnärer, författare och redaktörer med anledning av invasionen av Ukraina. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 1 000 000 kronor för kulturinsatser med fokus på att stötta konstnärer och yttrandefrihet.
 • Kulturnämnden satsar på Medier och Demokrati
  Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar forsknings- och innovationsprogrammet Medier och demokrati med 1 250 000 kronor under 2022. Medier och Demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning som sedan 2017 drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg.
 • Pris och stipendium 2022
  Missa inte att nominera era kandidater till året pris för social hållbarhet med inriktning folkhälsa och mänskliga rättigheter samt kandidater för Parasportstipendium 2022. Nomineringstiden är förlängd till den 10 april 2022.
 • Jämlik techindustri ska förbättra världen och kvinnors hälsa
  Regionutvecklingsnämnden medfinansierar 650 000 kronor till projektet Women in Tech – Venture Studio. Det drivs av Women in Tech (WIT) – Gothenburg, en ideell förening som arbetar för att skapa en jämlik tech-bransch.
 • Sök till referensgrupp för Produktionsmiljö dans
  Västra Götalandsregionen och Mölndals stad håller på att ta fram en plan för en långsiktigt hållbar produktionsmiljö för dans i Forsåker i Mölndal. Sakkunskap efterfrågas från dansare/koreografer och fria grupper verksamma i Västra Götaland. Nu söker vi dig som vill ingå i en referensgrupp under 2022. See information in English below.
 • Västsvensk fristad för ukrainska publicister
  Mot bakgrund av invasionen av Ukraina stärker Västra Götalandsregionen sitt stöd för det fria ordet genom att erbjuda residensplatser till ukrainska skribenter. Det ska bidra till att göra ukrainska röster hörda och möjliggöra deras viktiga arbete från en tryggare plats.
 • Öppen träff för kulturaktörer på Världskulturmuseet
  Den 8 november 2021 utnämndes Göteborg till Unesco City of Literature. Det vill vi nu fira med dig som är författare, förläggare, föreningsverksam, arrangör eller på annat sätt aktiv aktör inom litteraturfältet genom en öppen träff. Kanske är du också nyfiken på om utnämningen kan innebära några möjligheter för dig?
 • Stort intresse för Sveriges första litteraturpolitiska toppmöte
  För första gången arrangeras ett nationellt litteraturpolitiskt toppmöte för särskilt inbjudna politiker och tjänstepersoner från nationell, regional och kommunal nivå samt företrädare för olika delar av litteraturbranschen. Syftet är att kraftsamla kring svensk litteraturpolitik. Huvudarrangörer av det litteraturpolitiska toppmötet är Bokmässan och Västra Götalandsregionen, i samarbete med övriga huvudparter inom Litteraturstaden Göteborg.
 • Life science-konferensen – ett regionalt samarbete
  Den årliga life science-konferensen är en tvärsektoriell mötesplats för Sveriges innovationskraft – med fokus på konkreta resultat från den nationella life science-strategin. Genom samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor skapas en konkurrenskraftigare life science-sektor som skapar arbetstillfällen och stärker folkhälsan. Missade du konferensen den 17 januari finns nu möjlighet att se den i efterhand.
 • Nytt stipendium till curators
  Konstcuratorer som arbetar i Västra Götaland kommer att kunna söka stipendium om 50 000 kr från Västra Götalandsregionen. Första ansökningsomgången kommer att öppna under våren 2022. Information om ansökan publiceras på vår webbsida.
 • Vägen mot fossiloberoende jordbruk - VGR yttrar sig över statlig remiss
  Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar yttrande över remiss om "Vägen mot fossiloberoende jordbruk". Frågan om fossiloberoende jordbruk ingår i det regionala klimatstrategiska arbetet Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om.
 • Tuffa prioriteringar slår hårt – Västra Götalandsregionen föreslår utökad ram för att möta industrins behov i Sverige
  Det är glädjande att länets viktigaste prioritering Göteborg - Borås finns kvar med byggstart i perioden 2025- 2027, liksom åtgärder för Trollhätte kanal. För övrigt konstaterar Västra Götalandsregionen att hårda prioriteringar föreslås och ser allvarligt på att förslaget har lyft ut åtgärder som ligger i gällande plan. I regeringens direktiv framgick tydligt att den ska genomföras och det framhåller även Västra Götalandsregionen i sitt remissyttrande till nationell plan för de kommande årens transportinfrastruktur 2022-2033.
 • VGR välkomnar batterifabriken i Göteborg och satsar 145 miljoner kronor på kompetensomställning, forskning och utveckling
  Dagens besked är ett viktigt steg framåt i en av de allra viktigaste utvecklingsfrågorna som Västra Götalandsregionen (VGR) driver – elektrifiering för klimatomställning och konkurrenskraft. VGR kan nu presentera en satsning på 145 miljoner kronor på utbildning, kompetensomställning och forskning.
 • VGR satsar på IT och eHälsa för bättre sjukvård och framtidens läkemedelsutveckling
  Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. Västra Götalandsregionen (VGR) satsar stort på life science, som är en viktig del av Västsveriges näringsliv samt en möjliggörare för hälso- och sjukvård. VGR vill bidra till att Västsverige fortsätter vara ledande inom life science - det gynnar framtidens hälso- och sjukvård och tillväxten i vår region.
 • Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning
  Nu har forskarrådet som på uppdrag av miljönämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) följer upp klimatomställningen i länet lämnat sin första rapport. Detta sker samtidigt som den årliga uppdateringen av koldioxidbudgeten som regionstyrelsen antagit för Västra Götaland presenteras. Den visar att från 2022 behövs en minskning av utsläppen i Västra Götaland med 19 % för att nå klimatmålet.
 • Fortsatt forskningssamverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOM-institutet
  Västra Götalandsregionen och Institutet för samhälle, opinion och media (SOM-institutet) vid Göteborgs universitet fortsätter att samverka kring forskning om utvecklingen i Västra Götaland ur ett invånarperspektiv. Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtal om fortsatt forskningssamverkan och avsätter totalt 9,8 miljoner kronor under perioden 2022 - 2026.
 • Detaljplanen för Sahlgrenska Life har vunnit laga kraft
  I december antogs detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Nu har överklagandetiden passerat och planen har vunnit laga kraft. Bestämmelserna för markens användning blir därmed gällande och från kommunens sida är det grönt ljus att genomföra planen.
 • Nytt verksamhetsstöd
  Nu finns möjligheten att söka verksamhetsstöd för organisationer som arbetar med social hållbarhet med inriktning mot folkhälsa.
 • Tillsammans för en ledande life science-nation
  Life science-strategin för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft firar två år! Den 17 januari är det dags för 2022 års nationella life science-konferens där vi tillsammans kommer att uppmärksamma och accelerera arbetet i Sverige för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation.
 • Flera satsningar på nystart inom kulturområdet
  På årets sista sammanträde för kulturnämnden i december beslutade nämnden att använda överskottet från 2021 (orsakat av pandemin och framflyttade satsningar) till att bidra till nystart av kulturområdet. Den 14 december hölls en presskonferens där kulturnämndens ordförande Conny Brännberg och kulturchef Katti Hoflin kommenterade nuläget för kulturområdet och blickade framåt mot 2022.
 • Beslut om medel till utbyggnad av laddinfrastruktur i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen hanterar stöd för strategiska samverkansprojekt för investering i laddinfrastruktur för tunga och lätta fordon och fartyg. Dessutom erbjuder VGR planeringsstöd för kommuner och aktörer. Regionutvecklingsnämnden beviljade 17 december medel för en rad nya laddinfraprojekt i Västra Götaland.
 • Aktörer i Västra Götaland tar ledatröjan i textilbranschens omställning
  Aktörer i Västra Götaland drar på sig ledartröjan inför omställningen till en hållbar och cirkulär textil och modebransch. Det kräver en innovationskapacitet och drivkraft - som redan finns här. Nu kickstartar samverkan mellan fjorton organisationer inom bransch, akademi och näringsliv i projektet ”Västra Götaland - Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode” som miljönämnden i Västra Götalandsregionen initierat.
 • Västra Götalandsregionen satsar på Campus Dalsland
  Regionutvecklingsnämnden har idag beslutat om drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av projekt ”Campus Dalsland”, en utbildningssatsning med start vid årsskiftet.
 • Dalsland blir testarena för nya lösningar
  Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.
 • VGR kommenterar beslut av utvecklingscentrum för batterier i Göteborg
  Volvo Cars och Northvolt har fattat beslut om att bygga ett forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg för batterier som ska tillverkas i en planerad batterifabrik. I centret utvecklas kommande generationer av hållbara batterier.
 • Män arbetar övertid och kvinnor arbetar deltid
  Den senaste SOM-undersökningen i Västra Götaland fokuserar på arbetsliv och visar på stora skillnader mellan kvinnor och män i regionen, både när det kommer till rapporterad veckoarbetstid och inställningen till arbete. Analyserna presenteras i den nya forskarantologin Alltid måndag?.
 • Byggstart Göteborg - Borås kvar i nationell infrastrukturplan
  Idag offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till reviderad nationell transportplan 2022-2033. Förslaget innehåller viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för invånare och näringsliv. Det mest glädjande beskedet är att Västsveriges viktigaste prioritering, sträckan Göteborg-Borås finns kvar. Planerad byggstart är 2025-2027.
 • Globalt elmotorföretag etableras i Åmål – stärker Västsveriges internationella konkurrenskraft inom elektrifiering
  På tisdagen tillkännagav Dana Incorporated, en världsledande leverantör av drivlinor och elsystem för mobilitetssektorn, en investering på drygt 440 miljoner svenska kronor för att bygga världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon - i Åmål i Västra Götaland. Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och kommer initialt att vara fokuserad på elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya direkta jobb i Åmåls kommun. Investeringen blir strategiskt viktig för det västsvenska fordonsklustret.
 • Föräldrastöd ska hjälpa barnen att klara skolmålen
  Ett av de största hoten mot hållbar utveckling i Västra Götaland är utanförskap. Utslagning kan börja redan i förskoleåldern. Ju tidigare insatser sätts in, desto större är chansen att utvecklingen kan vändas rätt. Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden avsatt resurser, sociala investeringar, för att genom strategiska insatser främja barns och ungas utveckling och hälsa.
 • Ny stambana försenas flera år
  Trafikverket meddelar idag att de pausar arbetet med ny stambana genom Härryda. Arbetet kommer fortgå i övriga kommuner i stråket och Trafikverket siktar fortsatt på en byggstart någon gång 2025-2027. Däremot kommer trafikstart för hela sträckan Göteborg – Borås bli försenad.

Senast uppdaterad: 2021-12-14 07:33