Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Publicerad:
  Han lägger det stora etableringspusslet ”Vi behöver gemensamma insatser för gemensamma vinster”

  Med stora industrietableringar och flera batterifabriker på gång är det många bitar som behöver vara på plats. En som jobbar dagligen med det - och ska se till att alla samhällets insatser drar åt samma håll är den nationella samordnaren Klas Ericson.

 • Publicerad:
  VGR medverkar på Nordens största forum för mänskliga rättigheter

  MR-dagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter hålls den 23-25 november på temat ”Rätten till utbildning och arbete”. VGR har medverkat med två seminarier: ”Helhetslyftet skapar socialt hållbar kompetensförsörjning” och ”Barns rätt till utbildning – föräldrar som resurs” där ledamöter från regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter var på plats och inledde och avrundade de båda seminarierna.

 • Publicerad:
  Vi vill skapa livskraft i våra bygder i Västra Götaland

  Hanna Katarina Nyroos, regionutvecklare, är ansvarig för det nya regionala serviceprogrammet (RSP) som gäller till 2030. Målet är att skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service - för både medborgare och näringsliv - i glesbygd och skärgårdsområden. Här svarar Hanna Katarina på några frågor om den kommande konferensen Partnerskap för regional service den 14 december i Alingsås, där hon hoppas att många aktörer ska bidra med erfarenheter och tips för att driva utvecklingen framåt.

 • Publicerad:
  Fyra nya delregionala digitaliseringsstrateger ska stärka arbetet

  Maria Larsson som har sin bas hos enhet Samhällsanalys på regional utveckling, är samordnare för den västsvenska kraftsamlingen för digitalisering som har fem fokusområden: näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit. Här svarar Maria på några frågor inför den årliga konferensen "Digitalisering i människans tjänst" 28 november.

 • Publicerad:
  Västsvensk samling kring den gröna omställningen

  Ett 70-tal västsvenska riksdagsledamöter och företagare var på plats när Västsvensk samling hade premiär i Stockholm 8 november. Temat var Västsverige - motorn i industrins gröna omställning. Västra Götalandsregionen bjöd in tillsammans med Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren och Business Region Göteborg.

 • Publicerad:
  Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

  Nu startar initiativet Backa barnet i fem Dalslandskommuner. En satsning för att tidigare fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver så att fler klarar sin skolgång. Att klara grundskolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

 • Publicerad:
  Novusmätning: Life science-sektorn okänd för många västsvenskar

  Life science-sektorn i Västsverige sysselsätter drygt 10 000 personer och life science- klustret i Göteborg är ett av de största i Norden. Trots det har invånarna i Göteborgsområdet väldigt låg kännedom om life science-sektorn, visar en ny Novusmätning. Nu markerar sex stora life science-aktörer startskottet för en gemensam kommunikativ kraftsamling – med målet att sätta den västsvenska life science- sektorn på kartan.

 • Publicerad:
  AstaZeros nya testsite för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon invigd

  Volvo Autonomous Solutions testarena på AstaZero utanför Borås, en ny testsite för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon invigdes 8 november. På plats för att klippa bandet tillsammans med övriga involverade, var Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

 • Publicerad:
  Priserna utdelade i Årets kökshjälte 2023 i Västra Götalands offentliga kök

  Karin Hermansson från Stenungsunds kommun blev vinnare i kategorin Årets eldsjäl och Vänersborg blev vald till Årets kommun. De här utnämningarna är viktiga för att visa på arbetet med att främja livsmedelsproduktionen i Västra Götaland genom att öka efterfrågan.

 • Publicerad:
  Järnvägen Göteborg-Borås på banan igen

  Det är ett efterlängtat besked som nått Västsveriges invånare och kommuner. Järnvägen Göteborg-Borås, som sattes på paus i vintras är återigen aktuell för utbyggnad, det meddelade regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson igår.

 • Publicerad:
  Västra Götaland dominerade årets SM i mathantverk

  Sammanlagt tävlade 200 mathantverksföretag med över 600 produkter i 40 klasser i årets SM i Mathantverk som i år hölls 17-18 oktober på Åhaga i Borås. Många västsvenska företag passade på att delta på hemmaplan och Västra Götaland kammade hem allra flest medaljer i flera olika klasser.

 • Publicerad:
  Grön omställning, utbildning och kompetensutveckling viktiga i budgeten för 2024

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om budget för 2024. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att satsa kraftfullt på arbetet med grön omställning, även i ett läge med ekonomiskt svåra tider. Fokus är på minskad miljö- och klimatpåverkan, ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt nya gröna jobb och kompetensförsörjning. Dessutom görs riktade insatser på biologisk mångfald och folkhögskolor.

 • Publicerad:
  Stor uppslutning för gemensamma utvecklingsfrågor i Västra Götaland

  Den 12 oktober samlades högsta ledningarna från samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Den röda tråden var vikten av det gemensamma ledarskapet, i såväl offentlig sektor som i samarbete med näringslivet, akademi och civila samhället - inte minst inför stora samhällsutmaningar som ställer krav på vår förmåga att samarbeta.

 • Publicerad:
  Lyckad 2023 års konferens för fullföljda studier

  Barnhjärnans utveckling, fysisk aktivitet och sociala medier var stora teman på årets konferens för fullföljda studier som samlade nära 500 deltagare. En konferens vars främsta fokus är ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. En av de i särklass viktigaste skyddsfaktorerna mot utmaningar senare i livet. Öppnade gjorde regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

 • Publicerad:
  Klimatkonferens för stärkt samarbete i Europas regioner

  Regionpolitiker från hela Europa har samlats i Arnhem i Holland, för att diskutera åtgärder mot klimatförändringar och hur vi gemensamt kan stärka arbetet mot ett mer cirkulärt samhälle.

 • Publicerad:
  Batterifabriken i Göteborg börjar byggas

  Idag togs de första spadtagen i Torslanda för Volvo Cars och Northvolts gemensamma batterifabrik. Ett femtiotal personer från myndigheter och näringsliv samlades för denna viktiga satsning för elektrifiering.

 • Publicerad:
  Fyra frågor om Framtid Västra Götaland

  Karin Gertzén och Jenny Sjöstedt är projektledare för Framtid Västra Götaland. Vi passar på att ställa några frågor inför konferensen som går av stapeln den 30 november

 • Publicerad:
  Nu stärks Västra Götalands position som ledande filmregion i Norden

  TV- och filmbranschen har det senaste decenniet genomgått stora förändringar. Nya affärsmodeller och förändrade publikbeteenden skapar en ökad efterfrågan för både film och dramaserier över hela världen. Behovet av nya talanger och kreatörer har aldrig varit större. Nu möter Västra Götalandsregionen upp genom fortsatt utveckling av branschplattformen Göteborg Filmfestival Industry Scene.

 • Publicerad:
  Skagerrakkonferensen samlar värdekedjan för hållbart bruk av vårt gemensamma havsområde

  Skagerrakkonferensen 18-19 oktober har i år tema maritima råvaror. Vi frågar Cecilia Nilsson på Svinesundskommittén som är en partner till konferensen, om vad den och vår samverkan med Norge mer handlar om, Konferensen samlar utöver representanter för näringsliv och forskning inom blå - och hållbar - resursutveckling, politiker och aktörer från olika myndigheter från både Sverige och Norge.

 • Publicerad:
  Ökat samarbete kring etableringar för grön omställning

  Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekonomins storlek, där industrin står för en stor del. Näringslivet befinner sig mitt i stora omvandlingar med elektrifiering och cirkularitet som ledord, vilket kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma nya sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar.

 • Publicerad:
  93 miljoner snabbar på företagens omställning genom ”Industry in West”

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om drygt 34 miljoner kronor till samverkansprojektet ”Industry In West”. Satsningen sker genom offentlig finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Halland, Skaraborgs och Fyrbodals Kommunalförbund och landar på totalt 93 miljoner kronor.

 • Publicerad:
  VGR i Almedalsseminarium: Hållbar tillgång till el, kompetens och råvaror är ett måste i industrins omställning

  Hur påverkar den gröna omställningen som vår industri just nu går igenom vårt samhälle och svensk ekonomi? Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten står mitt i den omställning som sker inom svensk industri med ett flertal mångmiljardinvesteringar. Välkommen att lyssna på vårt seminarium i Almedalen på torsdag 29 juni kl 13 i vårt samarbete Swedish Battery Regions!

 • Publicerad:
  Västsverige eniga om järnväg Göteborg – Borås

  Nu tydliggör kommunerna längs järnvägsstråket Göteborg-Borås, Swedavia samt Västra Götalandsregionen (VGR) sin ståndpunkt i tio punkter till regeringen. Här betonar de västsvenska parterna sin enighet och pekar på varför det är viktigt med en utbyggd järnväg.

 • Publicerad:
  Innovation och cirkulär ekonomi lyfts på EU-möte

  VGR och samarbetspartners är på plats i Bryssel för att arrangera ett seminarium på temat cirkulär ekonomi och innovation i Västsverige. På seminariet lyfts frågor om design för cirkularitet samt behov av nya infrastrukturer och företagsmodeller - för en grön omställning. Medverkande är förutom VGR:s politiker och medarbetare, EU-kommissionen, Regeringskansliet, Volvo, RISE och Högskolan i Borås.

 • Publicerad:
  VGR tar nya tag för att komma till rätta med bristyrken i offentlig sektor

  Nu genomför Västra Götalandsregionen en utlysning, på 20 miljoner kronor, för insatser på de yrkesgrupper i offentlig sektor som bedöms ha störst kompetensbrist. Enligt SCB:s saknas 20 000 utbildade från gymnasiets vård- och omsorgsutbildning och 4 000 grundskolelärare år 2035 i Västra Götaland.

 • Publicerad:
  Ny satsning på besöksnäring och boendemiljöer i Dalsland

  VGR satsar 300 000 kr och Melleruds kommun ungefär lika mycket på ett platsutvecklingsprojekt runt sjön Upperudshöljen i Dalsland. Syftet är att ta ett samlat grepp för utvecklingen av området som lockar hela 250 000 besökare sommartid, men som ända haft en svagare utveckling för fastboende och små besöksnäringsföretag.

 • Publicerad:
  VGR satsar stort på ASSAR Labs i Skaraborg

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om 8 miljoner kronor till Nästa generationens laboratoriemiljö (NGL) inom kraftelektronik och nya elmotorkoncept. Det aktuella projektet som medfinansieras till hälften av industrin, totalt 16 miljoner kronor, ska komplettera den öppna laboratoriemiljön, ”ASSAR Labs” i den fysiska miljö som kallas ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde.

 • Publicerad:
  Tillväxt kräver infrastruktur, därför är Göteborg-Oslo en av Västsveriges viktigaste tågsträckor

  Det måste bli lättare att bo och arbeta i olika delar av Norden och Europa. Vi behöver också knyta ihop Norden med kontinenten, därför finns STRING-samarbetet. Det som började som ett gränsöverskridande tunnelprojekt mellan Danmark och Tyskland har i dag utvidgats till att omfatta tågsträckan Oslo-Hamburg via Göteborg.

 • Publicerad:
  Innovationskluster inom avancerade läkemedel till Västsverige

  Vinnova har på regeringens uppdrag beslutat om ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier (ATMP) som placeras på GoCo Health Innovation City. VGR har tillsammans med Swelife finansierat ett projekt som gjort det möjligt att starta bolaget CCRM Nordic som kommer leda innovationsklustret.  

 • Publicerad:
  5 juni tas första spadtaget för ny spårväg till Lindholmen

  Under jubileumshelgen välkomnas allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Ceremonin äger rum den 5 juni kl 14 vid Frihamnsporten i Frihamnen, som en del av jubileumsutställningen Prototyp.

 • Publicerad:
  Nu ska VGR:s ambulanser köra på biodrivmedel

  Nu ska ambulanserna i VGR köra på biodrivmedel. Det är hållbarhetsutskottet som beslutat att stå för merkostnaden på 1.8 miljoner kronor för HVO eller "biodiesel" genom sin budget, för att inte belasta vårdens ekonomi. Detta görs för att bidra till att nå VGR:s miljömål om fossilfria transporter.

 • Publicerad:
  Årets miljöstipendier - biologisk mångfald och digitalisering prisas

  VGR:s interna miljöstipendium 2023 har delats ut av hållbarhetsutskottet och de utvalda bland årets 13 nomineringar är Naturbruksskolan Uddetorp, Naturbruksförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på Skaraborgs sjukhus (SkaS). Stipendiesumman på 50 000 kronor fördelas på Uddetorp som får 30 000 kronor och BUP som får 20 000 kronor för sina miljöinsatser.

 • Publicerad:
  Europadagen 2023 – startskottet för Europaåret för kompetens

  Den 9 maj uppmärksammas Europadagen på flera platser runt om i Europas länder till minne av bildandet av det som idag är EU. Dagen är också starten för Europaåret för kompetens som uppmärksammar att det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft runt om i Europa och företagen har svårt att anställa.

 • Publicerad:
  Trots besked om ökad elnätskapacitet – mer behövs snabbare!

  Svenska kraftnät har gett besked om kraftigt ökad kapacitet till Västra Götaland för det kommande decenniet. Det är positivt – men behoven hos industrin är betydligt större. Mer behövs snabbare.

 • Publicerad:
  Västra Götaland är en av Europas mest innovativa regioner

  Det svenska ordförandeskapet under första halvåret 2023 innebär en ökad synlighet för Sverige och ett tillfälle även för Västra Götaland att visa upp våra samarbetspartners som ett föredöme för hållbar omställning, innovation och kultur.

 • Publicerad:
  Kunskapsdrivet lantbruk ska stötta omställning

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om 5,7 miljoner kronor till Kunskapsdrivet lantbruk i väst, som genom sin starka koppling till tillämpad forskning ska förbättra de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar att stärka lönsamheten och förmågan att ställa om sin produktion av mat, foder och förnybar energi.

 • Publicerad:
  Västsvenska riksdagsledamöter mötte industrin om omställning

  I Västsverige står industrin både för en stor del av utsläppen, och är också central för vår arbetsmarknad. Var 5:e anställd inom svensk industri finns i Västra Götaland​ och 160 000 västsvenska arbetstillfällen är kopplat till industrin.​ För att klara klimatmål och för att behålla vår industriella konkurrenskraft måste industrin ställa om från fossil energi till fossilfri el och energi.

 • Publicerad:
  Pristagarna för WIN WIN Award & WIN WIN Youth Award 2023 utsedda

  Som partner till WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har VGR äran att tillkännage årets pristagare på temat Motverka Desinformation. Det globala kollektivet som kämpar mot Rysslands desinformationskampanjer, Bellingcat och grundaren Eliot Higgins, vinner WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2023.

 • Publicerad:
  Samverkan är nyckeln för det goda livet i Dalsland

  Politiker, kommundirektörer och tjänstepersoner från bland annat VGR och Fyrbodals kommunalförbund samlades häromveckan för summera satsningen Det goda livet i Dalsland. VGR, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län står bakom projektet som syftar till att stärka levnadsförhållanden och förutsättningarna för utveckling i Dalsland.

 • Publicerad:
  Västsvenska företag ska få öka takten i klimatomställningen

  Västra Götalandsregionens (VGR) miljö -och regionutvecklingsnämnd (MRU) har beslutat om en satsning till ett helt nytt projekt inom Klimat 2030 - Företagens klimatlöfte. Målet är att västsvenska företag antar löften som gynnar den gröna omställningen och därigenom ökar näringslivets konkurrenskraft och bidrar till ett fossiloberoende Västra Götaland.

 • Publicerad:
  Ministerbesök i Västsverige med fokus på industrins gröna omställning

  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte 20-21 mars Västra Götaland för att ta del av erfarenheter och diskutera förutsättningarna för klimatomställning och utveckling med särskilt fokus på industrins gröna omställning.

 • Publicerad:
  Cirkulera mera - vad innebär det?

  Nu är det dags att samlas på Sveriges största mötesplats för regionala utvecklare, Reglabs årskonferens 2023. Västra Götalandsregionen är värd för konferensen som går av stapeln den 15-16 mars i Göteborg, på Lindholmen konferenscenter.  I år har konferensen temat cirkulär ekonomi, det blir en stor studiecirkel i återvinning och återbruk, smarta samarbeten och nygamla lösningar.

 • Publicerad:
  Spännande praktik att söka på VGR:s Brysselkontor

  Västra Götalandsregionens (VGR) EU-team erbjuder en spännande praktik till en student som studerar på universitet eller högskola under höstterminen 2023. Vi riktar oss till dig som studerar en masterutbildning inom ämnen som offentlig förvaltning, statsvetenskap, europastudier, juridik eller ekonomi, och som innefattar praktik.

 • Publicerad:
  Startskott för ny kraftledning - glädjande nyheter för Västsverige

  Idag startar Svenska kraftnät upp projektet Skogssäter-Ingelkärr, där en ny 400 kV-ledning ska byggas för att öka kapaciteten i Västra Götaland och bidra till att möjliggöra den gröna omställningen i vårt län.

 • Publicerad:
  Ett spadtag för framtidens elnät i Västsverige

  Idag inleder Göteborg Energi arbetet med de förstärkningar av elnätet som krävs för att ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik i Torslanda, Göteborg. Förstärkningarna är också avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige.

 • Publicerad:
  SM i Mathantverk till Västra Götaland

  Svenska mästerskapen i Mathantverk 2023 kommer att avgöras på Åhaga i Borås den 17–19 oktober. Flera områden i Sverige visade intresse för att få tävlingen förlagd till sina län, Eldrimner har efter noggrant övervägande valt att lägga tävlingen i Borås och Västra Götaland.

 • Publicerad:
  Miljardbudget för regional konkurrenskraft och jobb

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2023. Målen är bland annat att fortsätta stärka innovationskraften, bygga kompetens och att vara föregångare för en hållbar omställning. En stor del av budgeten går till insatser inom elektrifiering och kompetensförsörjning samt ett klimatstrategiskt arbete med fokus på biologisk mångfald.