Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

Rapport om coronavirusets inverkan på ekonomi och sysselsättning
Den nya rapporten ”Coronavirusets inverkan på ekonomi och sysselsättning” beskriver krisens effekter för hushåll och näringsliv, med korta fakta om utsatta branscher. Den innehåller också en genomgång av utsattheten i olika branscher under tidigare ekonomiska kriser.
Varslen redan lika många som hela förra året
Antal varsel fortsätter att öka snabbt i landet. Med några dagar kvar av mars månad uppgår antalet varslade i Västra Götaland hittills till nästan 6 000 personer. Det är ungefär lika många som det totala antalet under hela förra året.
Webbsändning från SKR : Aktuellt inom kultur, fritid och folkbildning – corona
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till webbsändning 2 april 14-16 med aktuella frågor inom kultur, fritid och folkbildning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Seminariet har ett särskilt fokus på kultur, fritid och folkbildning där stora omställningar nu görs.
Pressträff om coronavirusets effekter på näringslivet
Vi måste lindra mildra effekterna på kort och lång sikt, vara uthålliga i alla samhällsfunktioner och tänka långsiktigt. Det var huvudbudskapet när Västra Götalandsregionens politiska ledning, hälso-och sjukvårdsdirektör, smittskyddsläkare, regionutvecklingsdirektör och Västtrafiks vd höll pressträff fredag den 27 mars 2020.
Varsel i Västra Götaland
Antalet varsel har ökat dramatiskt som en följd av coronasmittan covid-19. Följ varselstatistiken i Västra Götaland i den interaktiva rapporten med antal varsel per månad över tid som VGR publicerat.
Information till projektägare och samarbetspartners med anledning av covid-19
Här finns information till dig som är projektägare eller samarbetspartners med stöd genom Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet eller beredning för mänsklig rättigheter, med anledning av coronavirusinfektion covid-19.
VGR stöttar näringslivet i Västsverige
En snabb inbromsning i ekonomin slår extra hårt mot Västsverige. Västra Götalandsregionen (VGR) har det samordnande ansvaret för den regionala näringslivspolitiken och kulturpolitiken och arbetar nu för att dämpa de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för Västsveriges företag.
Miljardsatsning på fiskodling i Sotenäs
Sotenäs kommun och företaget Lighthouse Finance har enats om en etablering som kan ge cirka 2 000 nya arbetstillfällen i kommunen. Etableringen innebär ett nytt 75 hektar stort industriområde, där Europas största landbaserade fiskodling kommer att byggas upp. Etableringen är värd 17-20 miljarder kronor.
Information till samarbetspartners och projektägare med stöd från kulturnämnden med anledning av coronavirusinfektion covid-19
Västra Götalandsregionen följer noga utvecklingen för att få en överblick och agera på de snabba negativa effekter vi ser i västsvenskt kultur- och föreningsliv. Vi kartlägger just nu vilka behov som finns och arbetar med beredskap för nya initiativ som kan stötta kulturen i det nya ekonomiska läget.
Regional produktionsrabatt till två filmprojekt
Nu är 2020 års produktionsrabatter utdelade för produktion av film eller tv-drama i Västra Götaland. De sex miljonerna från regionutvecklingsnämnden fördelas mellan två projekt, den brittiska långfilmen "Jetski" och den brittiska animerade långfilmen "Ricky Rouse has a Gun" som båda postproduceras i Västra Götaland.
Samråd om den nya järnvägen Göteborg–Borås
Ny järnväg mellan Göteborg och Borås är en av de första delarna av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg. Nu kan du ta del av samrådsunderlaget och lämna synpunkter i den interaktiva karta som Trafikverket tagit fram.
Nu har regional utveckling ett nyhetsbrev!
Är du intresserad av regionala utvecklingsfrågor och vill veta mer om hur VGR arbetar med regional utveckling? Då ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev!
Förstudien KICK kartlägger pop/rockarrangörers villkor
Nu är förstudien om pop/rockarrangörers villkor, KICK, klar. KICK har tagits fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen för att skapa bättre förutsättningar för arrangörer av livemusik att utveckla sin verksamhet. Den ska även försöka hitta sätt att fördela bidrag till arrangörer som driver branschen som helhet framåt.
Utrikeshandelsministern nöjd med regionala exportinsatser
Regeringen lanserade i december 2019 en ny export- och investeringsstrategi. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg befinner sig just nu på en exportturné i landet med fokus på hur den regionala exporten kan öka.
Hur cykelvänlig är din arbetsplats?
Nu är det återigen dags för en ny omgång av Cykelvänlig arbetsplats. En tävling där arbetsplatser inspireras att bli mer cykelvänliga och har möjlighet att vinna titeln Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats. Syftet med tävlingen är att få fler att cykla till och från jobbet genom att arbetsgivaren arbetar med att underlätta för sina medarbetare att ta cykeln.
Nordeuropeiska politiker samlas för att skapa megaregion mellan Oslo och Hamburg
Den 28 februari samlar OECD, den internationella samarbetsorganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, politiker från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland för att komma ett steg närmare visionen om att skapa en megaregion i Nordeuropa. Västra Götalandsregionen representeras av Kristina Jonäng (C) och Bijan Zainali (S).
Årets gästateljéstipendiater är utsedda
Västra Götalandsregionen erbjuder ett flertal olika stipendier för gästateljévistelser runt om i världen. Stödets syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att under en tid arbeta och verka i nya spännande miljöer. Nu är årets stipendiater utsedda.
Informationsdag om medel att söka för ett socialt hållbart län
Den 27 februari arrangerade Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland en informationsdag om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat integration, jämställdhet, folkhälsa och delaktighet.
Nominera till Unga Landsbygdspriset i Väst
Känner du - eller är du själv en av dem - framgångsrik ung företagare på landsbygden i Västra Götaland? Då kan du skicka in en nominering till Unga Landsbygdspriset i Väst.
Hälsa på lika villkor?
Hur mår befolkningen i Västra Götaland och hur beskriver invånarna sina levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och cykelvanor? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor som beror på ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller på var i regionen man bor? Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.
Riksdagsfrukost - Elektrifiering av Sverige transportsektor
Elektrifieringen av transporter är en av vår tids största utmaningar, och en förutsättning för att klara klimatomställningen. Sverige ska elektrifieras med start i Västra Götaland. Detta var några av budskapen som framfördes under ett seminarium i riksdagen.
Fortsatt satsning på BioVentureHub, en unik innovationshub inom life science
Västra Götalandsregionen och Vinnova fortsätter sin gemensamma satsning på AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal. Vinnova stödjer med drygt 20 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen med 10 miljoner kronor.
Digitala kulturvanor ökar i Västra Götaland
Västra Götalänningarna blir allt mer digitala i sina kulturvanor. Det visar den senaste versionen av Fakta Västra Götaland som Västra Götalandsregionen tar fram.
Reviderad påverkansagenda antagen för Västra Götalandsregionen
Nu finns den nya påverkansagendan för Västra Götalandsregionen 2020 med de viktigaste frågorna som prioriteras av regionstyrelsen för samtal mellan Västsverige och andra aktörer.
Se direktsändningen från Filmpolitiskt Toppmöte 2020
För tredje gången arrangerade Göteborg Film Festival och Västra Götalandsregionen Filmpolitiskt toppmöte, en arena där politiker på alla nivåer tillsammans med tjänstemän och bransch diskuterade filmpolitik.
Snurr på klimatväxlingen inom VGR
Verksamheter inom Västra Götalandsregionen kan nu söka årets pengar från klimatväxlingen för projekt som bidrar till klimatarbetet inom organisationen. Och nu syns de goda resultaten av insatser genom programmet för klimatväxling som infördes 2016 i VGR.
Kultur i Väst och Västarvet blir Förvaltningen för kulturutveckling
En tydligare, effektivare och mer samordnad regional kulturverksamhet. Det är målet när Västarvet och Kultur i Väst från 1 januari 2020 tillsammans bildar Västra Götalandsregionens nya Förvaltningen för kulturutveckling. Ambitionen är att bidra till att alla som bor i Västra Götaland får tillgång till ett rikt kulturliv.
Förändring för stödformen kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU)
Enligt beslut i kulturnämnden 2019-12-05 kommer stödformen kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) inte att utlysas från och med 2020. KSU kommer att succesivt ersättas inom ramen för verksamhetsstöd och (utvecklings-) projektstöd. Verksamhetsstöden kommer därmed att bli sökbara.
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023
Från och med år 2020 får Västra Götaland en ny kulturstrategi och -plan. ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka megatrender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.
Ingen kommer undan kulturen - årets Västsvenska SOM-undersökning
Boken "Ingen kommer undan kulturen " visar forskning inom ämnen som livets meningsfullhet, kultur, krisberedskap, klimatskeptiker, politisk påverkan och att resa kollektivt i Västra Götaland.
Nobelpristagare på Hvitfeldtska
På morgonen den 9 december gjorde Françoise Barré-Sinoussi ett besök på Hvitfeldtska gymnasiet i samband med Nobel Week Dialogue. Västra Götalandsregionen var initiativtagare till besöket på skolan.
Snabbspår till integration och arbete - lyckad FIER-konferens i Bryssel
VGR - huvudpartner i EU-projektet om arbetsmarknad och integration "Fast-Track Integration in European Regions" (FIER) ordnade en välbesökt konferens i Bryssel för alla partner. Syftet var att visa arbetssätt som bidrar till inkludering och som fler kan använda.
Med krisen runt hörnet? Konjunturbarometern hösten 2019
Nedgången i konjunkturläget i Västra Götaland som kunde skönjas i våras har fortgått under hösten 2019. Det rör sig dock om en marginell försvagning och läget är fortfarande förhållandevis gott.
Uppdraget att bygga ny järnväg mellan Göteborg och Borås ligger fast
I veckan släppte Riksrevisionen en rapport som kritiserade beslutsordningen för Sveriges nya system för höghastighetsjärnvägar. Men Trafikverkets uppdrag att planera och bygga en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ligger fast.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2019-09-27 13:50