Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Tydligt besked om nya stambanor från regeringen- lagt kort ligger för Göteborg-Borås
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterade idag infrastrukturproposition inför ny plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022– 2033. Ett tydligt besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att utrymme ska ges för att bygga deletapper.
 • Västra Götalandsregionen ger stöd till norska parter för järnvägssträckan Oslo-Göteborg
  På torsdag 15 april håller Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd region Viken och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen) ett möte som samlar riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier och ett stort antal norska stortingsledamöter.
 • Vetenskapsfestivalen 25 år
  Träffa forskare och få svar på frågor! Göteborgs internationella vetenskapsfestival fyller 25 år och den 12 till 18 april är det dags för årets upplaga som är digital. Det publika programmet startar 14 april.
 • Västsverige behöver fler spår och bättre järnväg
  Det behövs både stora satsningar på utbyggd järnväg i Västsverige och vårda det vi har för att möta en ökande befolkning, industrins utveckling och kompetensbehoven i Västsverige. Det mest prioriterade är järnvägsutbyggnad Borås- Göteborg, fler spår mellan Alingsås- Göteborg och utbyggd järnväg Oslo- Göteborg för att undvika flaskhalsar och trängsel för gods och resenärer. Kapaciteten har för längesedan nått taket, det konstaterades på ett webbinarium på temat Västsverige har växtverk – nästa steg för järnvägen som hölls av Västra Götalandsregionen i dag. Medverkade gjorde bland andra Jens Holm (V), riksdagspolitiker, Kristina Jonäng (C), regionråd, Anders Wagner, public affairs på Västsvenska handelskammaren och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.
 • Norsk gränshandel glödhet innan pandemin - omsatte 28 miljarder
  Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många har 95 procent av försäljningen försvunnit. Nya siffror visar att norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen.
 • Lärosäten i Väst signerar överenskommelse om mer samarbete
  Rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University signerade 26 mars en överenskommelse om samarbete. Det benämns Lärosäten Väst, och målet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i parternas verksamhet.
 • Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur
  Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktions- och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. Ett av målen är att knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet. Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger långt fram i arbetet men nu ökar Västra Götalandsregionen takten - satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur.
 • Teamet bakom Matkassen är utsedda till Årets dietist
  Julia Backlund och Tina Dahlberg med konceptet Matkassen – bra mat för dig och familjen tilldelas utmärkelsen Årets dietist för sitt arbete med att inspirera och stötta familjer att laga bra mat för hälsan som samtidigt är snabblagad, prisvärd och klimatsmart. Priset delades ut i samband med Dietisternas riksförbunds årsmöte den 25 mars 2021.
 • Så blir Västsverige den ledande regionen för omställning och kompetensutveckling
  Nu lanserar Västsvenska Handelskammaren och Göteborgsregionens kompetensnav den första analysen av parternas förslag om ett nytt omställningssystem i den nya LAS-överenskommelsen. Förslaget kan ge helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling i regionen, men då måste utbildningssystemet reformeras i grunden och samverkan på arbetsplatserna öka.
 • Coronakrisen – Är regeringens återhämtningspolitik kraftfull nog för våra klimatmål?
  Under året som gått har krispaket efter krispaket levererats för att rädda industrin. Men har regeringen gjort tillräckligt för att Sverige ska nå de klimatmål man kommit överens om. Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, medverkar på ett online-seminarium tillsammans med regeringens Klimatpolitiska råd den 31 mars.
 • Göteborg ansöker om att bli Sveriges första Unesco litteraturstad
  Kommunstyrelsen i Göteborg fattade idag ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.
 • Första året med digitala elevhälsoenkäten – erfarenheter från Uddevalla!
  Läsåret 2020/2021 har den digitala regiongemensamma elevhälsoenkäten testats för första gången i Uddevalla kommun. Varmt välkommen till en webbkonferens där du får ta del av verksamheternas och målgruppens erfarenheter av hela processen från information och samtycke till digital enkät, hälsosamtal, överföring och tillgängliggörande av elevhälsodata, statistikverktyg samt nästa steg!
 • Elektrifiering ställer utmanande krav på elnätskapaciteteten i Västra Götaland
  Västra Götaland har för Sverige unika förutsättningar och samtidigt stora utmaningar för elektrifieringen. Regionen kommer ha en omfattande elektrifiering inom industrin samtidigt som städerna växer och transportsektorn elektrifieras inom flera fordonssegment. Alla dessa områden förutsätter god tillgång till förnybar el, men det är dessutom nödvändigt med ett samlat perspektiv på behov och planering.
 • International House - en dörr in till Göteborg
  I mitten av april öppnar International House i Göteborg, en mötesplats där all relevant service finns samlad under ett tak för den som kommer hit från ett annat land för att arbeta, forska eller studera. Syftet är att göra processen smidigare för internationell kompetens att etablera sig här och satsningen är den största i landet i sitt slag.
 • Seminarium om sociala investeringar och skolfrånvaro
  Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att stödja barn och unga till fullföljda studier. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 28 investeringar. Den 12 maj bjuder VGR in till ett spridningsseminarium där sex investeringar för minskad skolfrånvaro utvärderas.
 • Västsverige har växtvärk - nästa steg för järnvägen
  Västsverige växer och järnvägen är av stor betydelse för att möta de mest angelägna samhällsutmaningarna.
 • Trafikverkets stambaneutredning får inte påverka Göteborg-Borås
  Trafikverket presenterade idag slutresultat av utredningen där de på uppdrag av regeringen lägger fram olika alternativ för hur nya stambanor ska kunna byggas till en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Vid dagens presentation blev också de beräknade samhällsnyttorna med de olika alternativen kända. Av de fyra alternativ Trafikverket lägger fram är det fortfarande det första (RU1) som är mest relevant för Västra Götalandsregionen.
 • Sveriges Lantbruksuniversitet och VGR satsar stort på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna
  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023.
 • Nu finns kulturstrategi och -plan i kortversion
  Nu finns en kortversion av kulturstrategi och -plan på svenska och engelska. Kortversionen är baserad på Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023, men kan användas när man inte har behov av att läsa den fullständiga versionen och vill få en snabb överblick. Den engelska kortversionen är den första versionen på engelska.
 • Ny regional utvecklingsstrategi för en hållbar utveckling av Västra Götaland
  Regionfullmäktige beslutade den 16 februari om en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.
 • Fortsatt arbete och beslut inom Sahlgrenska Life
  Just nu pågår ett intensivt arbete inför nästa skede i byggprocessen för Sahlgrenska Life. I slutet på januari meddelade Göteborgs universitet fastighetsägaren Vitartes, som planerar att bygga hus 2 och 3, sitt beslut att gå vidare till så kallat systemskede. Rektor har nu även beslutat om vilka verksamheter som ska föreslås ingå i de framtida byggnaderna.
 • ASSAR får fortsatt finansiering 2021-2022
  ASSAR Industrial Innovation Arena får fortsatt finansiering från Västra Götalandsregionen (VGR) för åren 2021-2022. Målet med projektet är att fortsätta stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikbolagen i Skaraborg. De områden som projektet kommer att fokusera på är omställning till elektriska drivlinor, produktutveckling, produktionseffektivisering och automation.
 • Forskningsprogrammet Horisont Europa lanserat
  Nu är EU:s forskningsprogram Horisont Europa 2021-2027 lanserat. Det ersätter föregångaren Horisont 2020. Svenska företag, forskningsinstitutioner och institut kan liksom övriga i Europa söka medel från de 94 miljarder Euro som finns i potten. De första utlysningarna förväntas publiceras under våren 2021.
 • EU:s framtida transportpolitik – så påverkas Sveriges regioner och kommuner
  Den 5:e februari anordnade VGR tillsammans med SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel, och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett webbinarium om EU:s framtida transportpolitik.
 • Horisont Europa - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation lanseras
  Nu sker den svenska lanseringen  av EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. Vinnova håller onsdag 10 februari ett digital dag om forskningsprogrammet där Västra Götalandsregionen medverkar i en panel.
 • Tuff situation i Strömstad –kraftsamling för norra Bohuslän
  Regionutvecklingsnämnden (RUN) har beviljat ytterligare 1,5 miljoner (totalt 2 miljoner) till Strömstads kommun för att stödja det omställningsarbete som nu pågår till följd av pandemins konsekvenser för arbetsmarknad och näringsliv.
 • Sök medel för ett socialt hållbart Västra Götaland – tre digitala informationsmöten
  Välkommen till tre olika informationstillfällen om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, integration, jämställdhet och delaktighet.
 • Koldioxidbudget för Västra Götaland antagen
  Regionstyrelsen beslutade 26 januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. Budgeten är beräknad för hela länet Västra Götaland och visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.
 • Ny statistik- och analysportal i Västra Götalandsregionen
  Nu blir det lättare att hitta statistik och analyser, sammanställda av koncernavdelning data och analys. Du hittar data och information inom olika ämnesområden, kategoriserade under Hälsa och vård samt Samhälle och befolkning. Analysportalen ska successivt utvecklas vidare under våren för ännu bättre sökfunktion och filtreringsmöjligheter för publikationer.
 • Dyrt att inte satsa på järnväg i Västsverige
  Trafikverkets uppdrag att lägga fram förslag för hur nya stambanor Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205 miljarder kronor går nu in i ett slutskede. Tidigare har tre förslag (R1-3) presenterats för hur en utbyggnad ska se ut. I november kom ett fjärde kompletterande förslag, RU4, samt ändringar i RU1. Västra Götalandsregionen och de västsvenska kommunerna längs sträckan har nu skickat in kompletterande synpunkter till Trafikverket.
 • EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet
  För att möjliggöra de utsatta målen i den gröna given inom transportområdet presenterade EU-kommissionen den 9 december 2020 Strategin för hållbar och smart mobilitet. EU:s strategi åskådliggör inte minst behovet av ökade järnvägsinfrastruktursatsningar i Västra Götaland där de den nationella nivån har här ett stort ansvar för att möjliggöra de fastställda EU målen.
 • Västra Götalandsregionen hjälper västsvenska besöksnäringen kompetensutveckla och behålla anställda
  Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.
 • Sahlgrenska Life - nu förverkligas en av Sveriges största satsningar på life science
  Regionstyrelsen fattade 15 december ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science.
 • Synpunkter på remissförslaget till nästa RUS
  Den kommande regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 skickades ut på bred remiss till cirka 200 organisationer i april. Totalt kom det in 127 remissvar som har sammanställts och analyserats. Förslag på justeringar i strategin bereds nu politiskt inför regionfullmäktiges beslut om strategin i början av 2021.
 • Stöd till ideella natur- och kulturarvsföreningar
  Natur- och kulturarvets ideella föreningar får ett särskilt riktat stöd från Västra Götalandsregionen med anledning av covid-19. Stödet kommer från Kulturnämnden och genom de tre mottagarna fördelas medel vidare till medlemsföreningar i hela Västra Götaland.
 • Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021
  Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften, har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region.
 • Digitala är vi allihopa? Årets SOM-rapport är här.
  Digitala är vi allihopa? är den 77:e forskarantologin från SOM-institutet. Den bygger på 2019 års västsvenska SOM-undersökning, och på resultat från SOM-undersökningen i Göteborg och om coronaviruset 2020. I boken bidrar forskare med analyser av det västsvenska samhället med ett särskilt fokus på digitalisering och digitala vanor.
 • Marieholmstunneln är klar
  Marieholmstunneln är klar! Det firas med ett digitalt quiz torsdagen den 10 december – varmt välkommen att vara med! Tunneln öppnar för trafik den 16 december.
 • Den regionala nyttan saknas i förslaget om nya stambanor
  Västra Götalandsregionen reagerar starkt på att de regionala nyttorna i stråket Göteborg-Borås till stor del har strukits i Trafikverkets förslag om att bygga nya stambanor. Bland annat föreslås ett externt stationsläge utanför Borås och uteblivna stationer i Mölndal och Landvetter flygplats.

Aktuellt


Senast uppdaterad: 2021-03-10 13:10