Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser och pressmeddelanden om regional utveckling.

Pressmeddelanden

Aktuellt

 • Dyrt att inte satsa på järnväg i Västsverige
  Trafikverkets uppdrag att lägga fram förslag för hur nya stambanor Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205 miljarder kronor går nu in i ett slutskede. Tidigare har tre förslag (R1-3) presenterats för hur en utbyggnad ska se ut. I november kom ett fjärde kompletterande förslag, RU4, samt ändringar i RU1. Västra Götalandsregionen och de västsvenska kommunerna längs sträckan har nu skickat in kompletterande synpunkter till Trafikverket.
 • EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet
  För att möjliggöra de utsatta målen i den gröna given inom transportområdet presenterade EU-kommissionen den 9 december 2020 Strategin för hållbar och smart mobilitet. EU:s strategi åskådliggör inte minst behovet av ökade järnvägsinfrastruktursatsningar i Västra Götaland där de den nationella nivån har här ett stort ansvar för att möjliggöra de fastställda EU målen.
 • Västra Götalandsregionen hjälper västsvenska besöksnäringen kompetensutveckla och behålla anställda
  Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.
 • Sahlgrenska Life - nu förverkligas en av Sveriges största satsningar på life science
  Regionstyrelsen fattade 15 december ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science.
 • Stöd till ideella natur- och kulturarvsföreningar
  Natur- och kulturarvets ideella föreningar får ett särskilt riktat stöd från Västra Götalandsregionen med anledning av covid-19. Stödet kommer från Kulturnämnden och genom de tre mottagarna fördelas medel vidare till medlemsföreningar i hela Västra Götaland.
 • Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021
  Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften, har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region.
 • Digitala är vi allihopa? Årets SOM-rapport är här.
  Digitala är vi allihopa? är den 77:e forskarantologin från SOM-institutet. Den bygger på 2019 års västsvenska SOM-undersökning, och på resultat från SOM-undersökningen i Göteborg och om coronaviruset 2020. I boken bidrar forskare med analyser av det västsvenska samhället med ett särskilt fokus på digitalisering och digitala vanor.
 • Marieholmstunneln är klar
  Marieholmstunneln är klar! Det firas med ett digitalt quiz torsdagen den 10 december – varmt välkommen att vara med! Tunneln öppnar för trafik den 16 december.
 • Den regionala nyttan saknas i förslaget om nya stambanor
  Västra Götalandsregionen reagerar starkt på att de regionala nyttorna i stråket Göteborg-Borås till stor del har strukits i Trafikverkets förslag om att bygga nya stambanor. Bland annat föreslås ett externt stationsläge utanför Borås och uteblivna stationer i Mölndal och Landvetter flygplats.
 • Sök och nominera till kultur- och arbetsstipendier
  Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland. Det sker bland annat genom utdelning av stipendier och möjligheter till internationellt konstnärligt utbyte. Sök och nominera till stipendier för 2021, senast den 15 december 2020.
 • Framtidens gröna megaregion i norra Europa
  En stor del av arbetet för den gröna omställningen sker på lokal och regional nivå, men genom en megaregion kan alla bli starkare tillsammans. STRING och OECD anordnade tillsammans den 17 november den digitala konferensen ”What will Northern Europe live off in the future?”. Här ett referat från konferensen.
 • Etablering för storskaligt landbaserat vattenbruk i Sotenäs stöds av Västra Götalandsregionen
  Västra Götalandsregionen har beslutat om drygt 4,7 miljoner kronor i stöd till Sotenäs kommun för att möjliggöra etablering av storskaligt landbaserat vattenbruk. Den motiveras av flera effekter som kan uppnås genom projektet. Till exempel förutspås satsningen få en stor positiv effekt på arbetsmarknaden.
 • Lanseringskonferens - Handlingsplan för Suicidprevention
  I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv. Välkommen att delta på lanseringskonferensen den 21 januari.
 • Västsveriges roll i det framtida transportsystemet
  Hur kan Trafikverkets aktuella inriktningsunderlag - utgångspunkten för revideringen av den nationella infrastrukturplanen - påverka behoven i Västsverige? Det diskuterades på ett webbinarium den 11 november som hölls av Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen, och som finns att se på Youtube.
 • Rosenlundstödet samt Matilda Fröjd och Gullspångs IF får årets Folkhälsopris
  I år delas Folkhälsopriset ut till två pristagare för sina viktiga insatser för en bättre folkhälsa. Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg och Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.
 • Ny planeringshorisont – spaningar och möjligheter från nya inriktningsplaneringen
  Den sista oktober överlämnade Trafikverket ett nytt inriktningsunderlag till regeringen. Inriktningsunderlaget är utgångspunkten för en kommande revidering av den nationella infrastrukturplanen. Västsverige har växtvärk - men hur tillgodoses de västsvenska behoven av infrastruktursatsningar i underlaget? Missa inte Reväst och Västra Götalandsregionens seminarium 11 november.
 • VGR deltar i Trafikverkets hearing om nya stambanor
  Den 3:e november höll Trafikverket en så kallad hearing där regioner och kommuner i geografin mellan Göteborg-Jönköping gavs möjlighet att tycka till om hur nya stambanor ska byggas på sträckan. Trafikverket fick i juni uppdrag av regeringen att presentera ett förslag på hur nya stambanor som förbinder Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska kunna byggas inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. De nya stambanorna har i tidigare utredningar, framförallt inom Sverigeförhandlingen, getts en prisuppskattning på minst 230 miljarder.
 • Trafikverket presenterar inriktningsunderlag för långsiktig planering av transportinfrastrukturen
  I fredags 2020-10-30 redovisade Trafikverket regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen. I underlaget betonar Trafikverket att den allra mest lönsamma satsningen på infrastruktur är underhåll. En stor del av underlaget ägnas också åt de nya stambanorna som ska binda ihop Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö. Här visar Trafikverkets beräkningar att dessa behöver finansieras utanför nationell plan för att kunna färdigställas inom överskådlig tid.
 • Kulturnämndens budget 2021
  Kulturnämnden har beslutat om detaljbudget för 2021. Viktiga förändringar till nästa år är en ändring i de 30 uppdrag som omfattar ca 75% av nämndens budget, samt några nya satsningar inom form och design, pedagogisk kompetensutveckling för lärare samt satsning på musik, cirkus och dans.
 • VGR satsar på ledutveckling- kvalitetssäkrar 200 mil vandrings- och cykelleder
  Västra Götalandsregionen beslutade idag att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.
 • Stationslägen nyckeln till framgång för nya stambanor
  Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland går idag tillsammans ut i ett öppet brev till regeringen för att betona vikten av strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering i den aviserade satsningen på nya stambanor. - Det är nyckeln till att nya stambanor kan bli en vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen, skriver de regionala företrädarna, bland dem Johnny Magnusson (M).
 • Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur
  Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet och bättra förutsättningar för hållbart resande. Nu visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som bott nära ett större byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro.
 • Nya rapporter om Smart specialisering i Västra Götaland
  Smart specialisering handlar om att värna det som bidrar stort till den regionala ekonomin. Men det handlar lika mycket om att bidra till att bredda och diversifiera det regionala näringslivet. Två nya rapporter beskriver regionala specialiseringar i Västra Götaland utifrån olika perspektiv.
 • Ökande kunskapsresultat vid VGR:s naturbruksskolor
  De senaste åren har snittbetygen ökat för varje år vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Från att 2017 ha legat på 14,4 så ligger nu snittbetyget på 15,1 när alla tre skolornas betyg räknas samman.
 • VGR i samtal med infrastrukturminister Tomas Eneroth om ny stambana
  Västra Götalandsregionen driver att en utbyggd stambana ska tillåta en restid Göteborg-Borås på 35 minuter, ha ett centralt stationsläge i Borås, en tåganslutning under mark vid Landvetter flygplats och en station i Mölndal med koppling vidare in i Västlänken. Ministern konstaterade att behoven i Västsverige är stora, liksom potentialen med ny stambana.
 • Pandemin raserar 10 års utveckling av kollektivtrafiken
  Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat med 30% jämfört med samma period förra året. Det är lika mycket som den totala ökningen det senaste decenniet. Om det främst beror på hemarbete, resor med cykel, gång eller bil är ännu för tidigt att fastslå. Men våra nya resvanor kan ha stor betydelse för hållbart resande på sikt.
 • Samråd om järnvägen Göteborg - Borås
  Från 14 september 2020 kan du lämna synpunkter på den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås med planerad byggstart 2025-2027 . Den är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Trafikverket visar nu i en inspelad presentation läget i utredningen och förslagen på järnvägskorridorer och stationslägen.
 • Seminarium: Perspektiv på konstnärligt företagande
  Seminarium för dig som arbetar med kulturella och kreativa näringar. Under dagen presenteras goda exempel, modeller och tillvägagångssätt som regionerna använder för att stötta konstnärers företagande. Bland de medverkande finns regionutvecklarna Lisa Belfrage och Sofia Lubian från Västra Götalandsregionen. Perspektiv på konstnärligt företagande hålls den 18 september, kl. 9-15 (på Zoom).
 • Uddevalla kommun - testar digital elevhälsoenkät
  Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet.
 • Webbinarium om kulturens betydelse för regional utveckling
  Varmt välkomna till ett seminarium om kulturens betydelse för regional utveckling, som arrangeras av Reväst i samarbete med Borås stad.
 • Arbetslöshet och varsel v 34
  Totalt är 77 900 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört med 6,6 procent i slutet av februari. Under ungefär halva augusti har 1 200 personer varslats i Sverige, varav 240 i Västra Götaland.
 • VGR med i expertkommitté som ska kvalitetssäkra Lån för Social Hållbarhet
  Kommuninvest har skapat en ny expertkommitté för social hållbarhet som ska granska låneansökningar för Lån för Social Hållbarhet. Västra Götalandsregionen är en av de organisationer som representeras i kommittén.
 • Bamses Må bra- tidning - hur funkar den?
  Bamses Må bra tidning är ett material och en metod för att att främja och stärka familjers hälsa och förebygga övervikt och fetma. Det innehåller en tidning och ett pussel som ett stöd för samtal. Nu har en forskare studerat hur detta fungerar genom att familjer har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val och hur de upplevt själva interventionen. 
 • Arbetslöshet och varsel v 33
  Under de två första veckorna i augusti har 800 personer varslats i Sverige, varav 80 i Västra Götaland. Under juli varslades här cirka 500. Totalt är 78 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari.
 • Debatt: Nya stambanor krävs för att nå klimatmålen
  En modern järnväg skapar nya och större arbetsmarknadsregioner där man kan resa snabbare och klimatsmart, skriver bland andra Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen. För att återstarten av samhället efter coronapandemin ska vara en del av klimatomställningen krävs det nu att viktiga beslut om nya stambanor tas från nationellt håll. 
 • Arbetslöshet och varsel v 32
  Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 32 (3 augusti – 9 augusti) med 470 personer. Endast 10 personer varslades under samma vecka.
 • Arbetslöshet och varsel juli
  Under juli varslades cirka 3 600 personer i Sverige varav knappt 500 i Västra Götaland, vilket är färre än under de senaste månaderna. Arbetslösheten ökade under sista veckan i juli med 200 personer.
 • Arbetslöshet och varsel v 28
  Mellan 1-10 juli har preliminärt 2 400 personer varslats i Sverige, varav ca 250 personer i Västra Götaland. Totalt är nu 77 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,7 procent av arbetskraften.
 • Arbetslöshet och varsel v 27
  Till och med den 26:e juni har 10 700 personer i Sverige varslats, varav 2 200 i Västra Götaland. Totalt är 74 800 personer öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,5 procent av arbetskraften i Västra Götaland.

Aktuellt


Senast uppdaterad: 2016-04-20 10:33