Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Arbetsgrupp teater
  Vi söker arrangörer och yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, som kan delta i en arbetsgrupp under 2023. Deltagarna får ersättning för sin medverkan. Arbetsgruppen ses på tre fysiska möten i Göteborg under våren, och ett digitalt under hösten.
 • Sverige är beroende av Västsveriges och Västerbottens industri för snabbare grön omställning
  Nu tar Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Västerbotten ett gemensamt krafttag för att lösa industrins utmaningar. Swedish Battery Regions, som samarbetet kallas, ska arbeta för snabb elutbyggnad, kompetensförsörjning och hållbar råvaruförsörjning.
 • Filmpolitiskt toppmöte 2023
  Efter maktskiften i riksdagen och flera andra tunga politiska församlingar har temperaturen ökat i kulturpolitiken, samtidigt som strukturella globala förändringar fortsätter att orsaka utmaningar för filmen. Den nya regeringen talar om att genomföra ett paradigmskifte, vad innebär det för filmpolitiken? Under Filmpolitiskt toppmöte samlar Göteborg Film Festival och Västra Götalandsregionen för sjätte gången politiker, tjänstepersoner och  filmbransch för att diskutera filmpolitikens varande, mål och riktning.
 • Tusentals jobb på spel - satsa på vindkraft
  Det kommer skarp kritik från näringslivet mot att politiker inte godkänner tillräckligt med ny elproduktion, till exempel bygget av vindkraftverk, rapporterar Sveriges Radio P4 Göteborg och Ekot idag. Kärnkraft tar för lång tid.
 • Ny nämndorganisation inom regional utveckling
  Från januari 2023 börjar en ny politisk organisation att gälla inom VGR. För ansvarsområdet regional utveckling (RU) innebär det två nya nämnder; miljö- och regionutvecklingsnämnden och infrastruktur - och kollektivtrafiknämnden.
 • Ökat forskningssamarbete om antibiotikaresistens
  Forskningen om antibiotikaresistens utökas och breddas när flera parter nu gör gemensam sak inom ramen för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg. Att bakterier kan stå emot antibiotika är ett av de största hälsohoten i världen.
 • Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning - rapport med rekommendationer
  Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning har uppdraget att utvärdera klimatarbetet i länet och ge råd för att koldioxidbudgeten och klimatmålen ska kunna uppnås. Nu presenteras deras rapport med rekommendationer som har fokus på området transporter: Ska klimatmålet nås måste de fossildrivna transporterna minska.
 • Uppföljning av kommunernas klimatlöften 2022
  Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter. Det visar uppföljningen av satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag på konferensen Framtid Västra Götaland.
 • Framtidskonferens om klimatomställningens utmaningar i Västra Götaland
  I morgon samlar Västra Götalandsregionen (VGR) centrala aktörer för en dialog om hur vi tillsammans behöver ställa om och hantera klimatomställningens alla utmaningar. – Elektrifieringen är en av de viktigaste uppgifterna för att lösa klimatfrågan samt för att säkra jobb och välfärd, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng, (C) som inleder dialogen på Framtid Västra Götaland.
 • Tre snabba frågor om Nobel Week Dialogue 2022
  Hallå där Astrid Burhöi, regionutvecklare! Vi passar på att ställa några frågor inför Nobel Week Dialogue (NWD) i Stockholm den 9 december. Den och årets tema Future of Life knyter på ett övergripande sätt an till våra långsiktiga prioriteringar i Västra Götaland.
 • Mångmiljonsatsning på spelindustrin i Skövde
  Få har missat den svenska spelindustrins starka utveckling med en omsättning på 58,9 miljarder kronor 2021, en ökning med 70 procent från året innan. Industrin utgör nu 4,1 procent av Sveriges tjänsteexport och är i dag i paritet med de stora exportnäringarna järnmalm, trä och lastbilar. Mer än 30 000 fler spelutvecklare kommer behövas till 2030 än vad som finns i Sverige idag.
 • Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland
  Västra Götalandsregionen har beslutat om en paketsatsning på totalt 48 miljoner kronor på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland.
 • Göteborg - ledande inom batteri- och fordonskompetens
  Minst 7000 personer i Göteborgsregionen behöver nyanställas och få möjlighet till kompetensomställning de närmaste åren i och med elektrifieringens framfart i fordonsbranschen. Tillverkningen stöps om i grunden och ekonomin påverkas, inte minst med Northvolt och Volvo Cars Groups etablering av batterifabriken och ett forsknings- och utvecklingscenter för framtidens batterier i Göteborg. 12 insatser behöver genomföras för att möta kompetensutmaningarna för att bli ledande inom batteri- och fordonskompetens.
 • Industrin lyfte stora elbehov i industrirådet under ny ledning
  Rådet för industriomställning har hållit höstens första möte. Temat var elektrifiering och industriomställning och det var tydligt att företagen står inför ett kraftigt ökat elbehov för att bli fossilfria. Mötet leddes för första gången av landshövding Sten Tolgfors och regionstyrelsens nya ordförande Helén Eliasson (S).
 • Sedd och saknad – insatser för barn och ungas skolgång i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen satsar drygt 12 miljoner i sociala investeringsmedel på tidiga insatser som ska förbättra barn och ungas möjligheter att klara grundskolan med godkända betyg.
 • Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete
  #Metoo-rörelsen skakade hösten 2017 om oss i grunden. Men var står vi idag? Vad har gjorts och vad har vi lärt oss? Vad finns kvar att göra och hur kan vi samarbeta?
 • Sofia Hellberg blir ny infrastruktur- och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen
  Regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson har utsett Sofia Hellberg till ny infrastruktur- och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen. Sofia Hellberg är för närvarande samhällsbyggnadschef i Partille kommun. Hon har tidigare haft ledaruppdrag inom såväl privat som offentlig verksamhet med inriktning på kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsbyggnad.
 • Samarbete i fokus på konferensen för fullföljda studier
  2021 var det 2886 elever som gick ut skolan i Västra Götaland utan behörighet till gymnasiet och skillnaderna är stora mellan olika kommuner och skolor. Den 26 september samlades över 450 personer på konferensen för fullföljda studier.
 • Både framtidstro och allvar på ny skogskonferens
  Det var både glädje och allvar när drygt 50 personer från företag, forskning, myndigheter och intresseorganisationer i Västra Götaland deltog på skogskonferens på Naturbruksskolan Svenljunga. I fokus stod samarbeten för att skapa jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi med bas i skogen.
 • Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige
  Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Den omställning till elektrifiering som sker i Västra Götaland är inte bara en nödvändighet för att klara våra högt ställda klimatambitioner, den är även en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära ett kraftigt ökat elbehov.
 • Miljardsatsning på ärtor stärker Västra Götaland som klimatsmart livsmedelsregion
  I dag välkomnar Västra Götalandsregionen Lantmännens beslut att investera drygt 1 miljard i en ny livsmedelsfabrik för tillverkning av ärtprotein i Lidköping. Här finns bördiga odlingsjordar och hög kompetens kring produktion av växtbaserade proteiner. Fabriken väntas stå klar 2026. Lantmännens beslut positionerar Västra Götaland och Sverige ytterligare som föregångare inom hållbar livsmedelsproduktion.
 • VGR välkomnar besked om att ännu en batterifabrik ska byggas i Västra Götaland
  – Beslutet att etablera AB Volvos fabrik för battericeller i Mariestad bekräftar regionens attraktivitet och att de satsningar vi gör för att skapa förutsättningar för näringslivets klimatomställning och konkurrenskraft ger effekt, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen (VGR).
 • Västlänken får ytterligare medfinansiering från EU
  Västlänken är ett av två Trafikverksprojekt som får medel från EU. Västlänken och deletappen Centralen som är en del av Västsvenska paketet medfinansieras med drygt 65 miljoner euro vilket motsvarar cirka 700 miljoner svenska kronor.
 • Ytterligare miljon för kulturinsatser i spåren av invasionen av Ukraina
  Nu går Västra Götalandsregionens kulturnämnd in med ytterligare en miljon kronor för att stötta bland annat konstnärer, filmare och publicister som påverkas av invasionen av Ukraina.
 • Angelägen konferens för ökad medie- och informationskunnighet
  Den 26-27 oktober arrangerar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet en nationell konferens om medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap. Då samlar vi Sveriges framstående forskare, engagerade politiker och myndighetsföreträdare tillsammans med de som jobbar med medie- och informationskunnighetsfrågor ute i verksamhet, för att gemensamt flytta fram positionerna.
 • Första resultaten från den västsvenska SOM-undersökningen 2021
  Västra Götalandsregionen har haft forskningssamverkan med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet sedan regionen bildades 1998. En unik tidsserie har byggts upp där det går att följa invånarnas syn på samhället och dess utveckling men också hur invånarna ser på sina liv, levnadsförhållanden och hur de lever.
 • Skagerraks möjligheter i fokus i nytt norsk-svenskt samarbete
  Västra Götalandsregionen har tillsammans med Vikens Fylkeskommune, Vestfold og Telemarks fylkeskommune och organisationen Svinesundskommittén enats om att bilda Politiskt Forum Skagerrak. Gemensamt ska forumet verka för ett friskt och produktivt Skagerrak, där havet är en tydlig resurs för att skapa hållbar utveckling.
 • Västra Götalandsregionen kommenterar regeringens nationella infrastrukturplan
  Att beslutet om järnvägssträckan Göteborg-Borås står fast när regeringen i dag presenterade den nya nationella planen för infrastruktur är det viktigaste beskedet enligt Västra Götalandsregionen. Dessutom blir det mer pengar till cykelbanor, en återtagen satsning på Västra stambanan Laxå-Alingsås och ett rejält utredningsuppdrag för tågförbindelsen Göteborg-Oslo.
 • Sveriges största öppna kraftsamling inom additiv tillverkning
  Nu har Applikationscenter för additiv tillverkning i Göteborg invigts. Detta center ska driva på utvecklingen av additiv tillverkning (3D-printning) inom svensk industri genom att erbjuda utrustning och kompetens på internationell spetsnivå.
 • Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning
  Det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland består av ledande företrädare för industriföretag i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Syftet är att samla ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna samt agera för åtgärder och hinderröjning. Rådet har nu träffats och haft sitt första möte.
 • Skogen i centrum för en fossilfri framtid
  Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt. Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn.
 • Ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen, Svenska kraftnät och Länsstyrelsen startar nu en arena för omställning till elektrifiering med namnet ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.
 • Utlysning: Rena hav och kuster från skräp
  Nu är det öppet för att ansöka om finansiering för projekt med innovativa lösningar för att komma till rätta med plast i havet i Västsverige.
 • Två utlysningar om stöd inom ramen för Klimat 2030
  Västra Götalandsregionens miljönämnd gör två utlysningar inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Båda utlysningarna utgår från Klimat 2030:s arbetssätt ”attraktiva samhällen” och fokuserar på livsstilsfrågorna och de sociala värdena som viktiga komponenter för att ta nästa steg i klimatomställningen. Projekten ska genomföras i Västra Götaland under 2023.
 • Turistrådet Västsverige och Alingsås lasarett blev VGR:s miljöstipendiater 2022
  Turistrådet Västsverige driver på och inspirerar sina medlemsföretag för mer miljö- och hållbarhet i besöksnäringen med Hållbarhetsklivet. IVA-avdelningen på Alingsås lasarett har målmedvetet bytt bort engångsinstrument till flergångs i färdiga operationskit. Det ledde till Västra Götalandsregionens (VGR) årliga interna miljöstipendium och vardera 25 000 kronor.
 • Teaterutredningen 2022
  I Teaterutredningen 2022 ingår en kartläggning av producenter och arrangörer av teater i Västra Götalandsregionen, liksom förslag på insatser och åtgärder för att utveckla tillgången till teater för invånarna.
 • Norge och Sverige vill leda den gröna omställningen
  Med kungligheter och en delegation på 700 deltagare och med mottot ”Tillsammans är vi starkare än var och en för sig” vill Norge och Sverige stärka sina samarbeten. Fokus låg på innovation, att binda ihop länderna för att få ny kraft i handeln och bli globala vinnare på att erbjuda nya gröna lösningar.
 • Matchmaking för ukrainska flyktingar och svenska företag
  Att skapa sysselsättning och därmed inkludering genom att ta tillvara på arbetskraften hos nyanlända från Ukraina är målet i ett projekt som leds av Lindholmen Science Park tillsammans med International House Gothenburg, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Help Ukraine Gothenburg. Projektet anordnar jobbmässor, infomöten om den svenska arbetsmarknaden, CV-coaching och workshops.
 • Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri
  Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.
 • Läkemedelsrester i avloppsvatten går rakt ut i sjön – VGR vill att något görs
  Läkemedelsrester som släpps ut i sjöar och vattendrag påverkar vattenlevande organismer och kan vara giftiga för vissa arter. En ny rapport som VGR tagit fram visar på stora brister i rening av läkemedel i avloppsvatten i Västra Götaland.
 • Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033
  Regionstyrelsen föreslog den 29 mars att regionfullmäktige antar regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
 • Besöksnäringen har svårt att hitta personal - "behovet är stort"
  Besöksnäringen har drabbats svårt av pandemin och branschen har nu svårt att hitta personal till hotell, restauranger och boendeanläggningar. Under våren gör Turistrådet i Västsverige flera insatser för att hjälpa till med rekrytering och kompetensförsörjning.
 • Utökat västsvenskt stöd för publicister och konstnärer på flykt
  Västra Götalandsregionen stärker insatserna för konstnärer, författare och redaktörer med anledning av invasionen av Ukraina. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 1 000 000 kronor för kulturinsatser med fokus på att stötta konstnärer och yttrandefrihet.
 • Kulturnämnden satsar på Medier och Demokrati
  Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar forsknings- och innovationsprogrammet Medier och demokrati med 1 250 000 kronor under 2022. Medier och Demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning som sedan 2017 drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg.
 • Jämlik techindustri ska förbättra världen och kvinnors hälsa
  Regionutvecklingsnämnden medfinansierar 650 000 kronor till projektet Women in Tech – Venture Studio. Det drivs av Women in Tech (WIT) – Gothenburg, en ideell förening som arbetar för att skapa en jämlik tech-bransch.

Senast uppdaterad: 2021-12-14 07:33