Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser och pressmeddelanden om regional utveckling.

Aktuellt

Reviderad påverkansagenda antagen för Västra Götalandsregionen
Nu finns den nya påverkansagendan för Västra Götalandsregionen 2020 med de viktigaste frågorna som prioriteras av regionstyrelsen för samtal mellan Västsverige och andra aktörer .
Se direktsändningen från Filmpolitiskt Toppmöte 2020
För tredje gången arrangerar Göteborg Film Festival och Västra Götalandsregionen Filmpolitiskt toppmöte, en arena där politiker på alla nivåer tillsammans med tjänstemän och bransch kan diskutera filmpolitik. Delar av programmet direktsänds på webben den 24 januari.
Digitala kulturvanor ökar i Västra Götaland
Västra Götalänningarna blir allt mer digitala i sina kulturvanor. Det visar den senaste versionen av Fakta Västra Götaland som Västra Götalandsregionen tar fram.
Snurr på klimatväxlingen inom VGR
Verksamheter inom Västra Götalandsregionen kan nu söka årets pengar från klimatväxlingen för projekt som bidrar till klimatarbetet inom organisationen. Och nu syns de goda resultaten av insatser genom programmet för klimatväxling som infördes 2016 i VGR.
Kultur i Väst och Västarvet blir Förvaltningen för kulturutveckling
En tydligare, effektivare och mer samordnad regional kulturverksamhet. Det är målet när Västarvet och Kultur i Väst från 1 januari 2020 tillsammans bildar Västra Götalandsregionens nya Förvaltningen för kulturutveckling. Ambitionen är att bidra till att alla som bor i Västra Götaland får tillgång till ett rikt kulturliv.
Förändring för stödformen kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU)
Enligt beslut i kulturnämnden 2019-12-05 kommer stödformen kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) inte att utlysas från och med 2020. KSU kommer att succesivt ersättas inom ramen för verksamhetsstöd och (utvecklings-) projektstöd. Verksamhetsstöden kommer därmed att bli sökbara.
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023
Från och med år 2020 får Västra Götaland en ny kulturstrategi och -plan. ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka megatrender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.
Ingen kommer undan kulturen - årets Västsvenska SOM-undersökning
Boken "Ingen kommer undan kulturen " visar forskning inom ämnen som livets meningsfullhet, kultur, krisberedskap, klimatskeptiker, politisk påverkan och att resa kollektivt i Västra Götaland.
Nobelpristagare på Hvitfeldtska
På morgonen den 9 december gjorde Françoise Barré-Sinoussi ett besök på Hvitfeldtska gymnasiet i samband med Nobel Week Dialogue. Västra Götalandsregionen var initiativtagare till besöket på skolan.
Snabbspår till integration och arbete - lyckad FIER-konferens i Bryssel
VGR - huvudpartner i EU-projektet om arbetsmarknad och integration "Fast-Track Integration in European Regions" (FIER) ordnade en välbesökt konferens i Bryssel för alla partner. Syftet var att visa arbetssätt som bidrar till inkludering och som fler kan använda.
Med krisen runt hörnet? Konjunturbarometern hösten 2019
Nedgången i konjunkturläget i Västra Götaland som kunde skönjas i våras har fortgått under hösten 2019. Det rör sig dock om en marginell försvagning och läget är fortfarande förhållandevis gott.
Uppdraget att bygga ny järnväg mellan Göteborg och Borås ligger fast
I veckan släppte Riksrevisionen en rapport som kritiserade beslutsordningen för Sveriges nya system för höghastighetsjärnvägar. Men Trafikverkets uppdrag att planera och bygga en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ligger fast.
Ansök om kulturstipendium och internationella gästateljéer för 2020
Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland. Det sker bland annat genom utdelning av stipendier och möjligheter till internationellt konstnärligt utbyte. Nu kan du ansöka om våra kulturstipendier och internationella utbyten för 2020.
Sjukhusmaten blir godare och mer klimatsmart
Maten på Västra Götalandsregionens sjukhus ska bli både godare och mer klimatsmart. En gång i månaden träffas kockar från sjukhusköken för att laga mat tillsammans med den välkände Göteborgskocken Pelle Danielsson.
Mohammed Ali – vinnare av årets folkhälsopris
Lokala förebilder som stärker ungas självkänsla och uppmuntrar till att våga drömma - det är enligt Mohammed Ali ett vinnande koncept för att skapa framtidstro bland unga i Hammarkullen. Idag tilldelades han Västra Götalandsregionens folkhälsopris för sitt stora engagemang för och tillsammans med unga i Hammarkullen.
Våga fråga - en utbildning som kan rädda liv
Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon vän eller kollega har det tufft? Suicide Zeros tvåtimmars-utbildning Våga Fråga ger dig verktygen du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må riktigt dåligt.
40 000 ingenjörer i fordonsindustrin behöver ny kompetens
Fordonsindustrin står inför stora utmaningar i sin kompetensförsörjning med behov av att rekrytera nya medarbetare med delvis annorlunda kompetenser och att kompetensväxla sina mellan 30-40 000 medarbetare.
Möt framtidens hållbara konsumenter
Frågor kring en hållbar livsstil och hållbar konsumtion är högaktuella. Nytänkande företag kan på olika sätt behöva möta framtidens konsumenter på ett sätt som jorden tål. En ny rapport visar vilka sex konsumentgrupper som driver på utvecklingen.
Nobel Week Dialogue 2019 i Göteborg
Nobel Week Dialogue arrangeras den 9 december i Göteborg på Svenska Mässan. Västra Götalandsregionen är medarrangör och har även ett eget spännande evenemang i anslutning till dagen.
NTF och Västtrafik vill få fler att synas
Hösten är här och det är hög tid att synas lite extra i trafiken. Nu startar vår reflexkampanj tillsammans med Västtrafik där 80 000 reflexer kommer att delas ut runtom i Västra Götaland.
Tjejjouren Väst lanserar nya och unika appen Stella
Tjejjouren Väst har skapat appen Stella för att unga tjejer snabbt ska kunna hitta och få det stöd som de behöver – när de behöver det.
Göteborgs botaniska trädgård - en mer cykelvänlig arbetsplats
Sedan 2017 arbetar Botaniska trädgården i Göteborg med att göra det enklare för besökare och anställda att välja cykeln som transportmedel. Som deltagare i det årliga cykelprojektet Cykelvänlig arbetsplats satsar man på att förbättra förutsättningarna för fler att ta cykeln till området.
Balansera mera - en nationell kampanjvecka 2019 för äldres säkerhet
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, vill uppmärksamma er på kampanjen ”Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor” som samordnas och genomförs av Socialstyrelsen. Kampanjen pågår under vecka 40, den 30 september – 6 oktober 2019.
VM-veckan i Hjällbo ger ungdomar framtidstro
Amrod har feriejobbat under VM-veckan Hjällbo. I sommar har han fått erfarenhet av att leda ett evenemang med andra ungdomar och är stolt och glad över sin insats. – Jag har fått träna på att vara lite mer social med folk. Jag trodde inte att jag skulle klara av att jobba med barn. Det är viktigt att vara rättvis, vi är som förebilder för barnen, säger han.
Invigning av Hygienveckan
Nu är Hygienveckan i full gång. Hyfs startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med Hyfs är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen
Inga nationella produktionsrabatter men fortsatt regional filmsatsning
Införandet av nationella produktionsrabatter i Sverige uteblev i höstbudgeten. Det innebär att Sverige nu nästan är det enda landet i Europa som saknar produktionsrabatter som ett incitament för filminspelningar att förlägga sin produktion i landet.
Utredning om mobilitetsstöd till folkhögskolor
Strategirådet har på uppdrag från Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm tagit fram rapporten Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor. Utredningen ger ny och viktig kunskap om deltagares rörlighet mellan länen och folkhögskolorna och hur systemet med mobilitetsstöd fungerar.
Konferens - Förebygga suicid i fysisk miljö
Ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. För att klara av det behövs en bredd av insatser, inom flera områden och av olika aktörer. Avdelning social hållbarhet bjuder in till en konferens om att förebygga suicid i fysisk miljö i Göteborg den 24 oktober.
Befolkningstillväxten i Västra Götaland fortsätter
Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2040. Det innebär 235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, vilket i genomsnitt är en ökning med cirka 11 200 fler invånare varje år. Detta och mycket annat kan man utläsa i Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040.
VGR delfinansierar trädgård: ”Ett stycke Västsverige i England"
Söndagen den 18 augusti invigde kulturnämndens ordförande Conny Brännberg en västsvensk trädgård i England. Trädgården är en del i det samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och regionen North East England. Den är ett av många samarbetsprojekt för att utveckla och stimulera trädgårdsturism och kulturella utbyten.
Västerhavsveckan har börjat
Se! Känn! Lukta! Smaka! Hör! Under Västerhavsveckan den 3 – 11 augusti, möter du havet med alla dina sinnen. Härliga och havsnära upplevelser erbjuds utefter hela kusten, både för barn och vuxna.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2019-09-27 13:50