Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden november 2022

November månad är inte känd som den muntraste månaden på året. Mörkret börjar infinna sig allt tidigare på dagarna och detta år har det fallit väldigt mycket regn de senaste veckorna. Men några har kanske varit iväg på ett välbehövligt novemberlov och snart så stundar julledigheten och förhoppningsvis en fin vit vinter. I dataverkstaden arbetar vi såklart vidare oavsett väder, vind eller tid på året och i denna lägesrapport ger vi en översiktlig bild över alla aktiviteter som pågår.

Särskilt viktiga datamängder

Ni har säkert redan sett att vi tillsammans med Sveriges regioner och kommuner genomfört en prioritering av de datamängder som vi valt att kalla ”särskilt viktiga datamängder”. Det avser datamängder från regional och kommunal sektor, som kan bidra till någon form av samhällsnytta om de delas öppet. Resultatet av denna prioritering kan ni ta del av och ladda ner på Sveriges Dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun - Sveriges dataportal.

Målet är att vi ska ha hanterat de 30 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024. Det innebär i praktiken att vi kommer att ta fram datamodeller och specifikationer för de datamängder som saknar en standardiserad sådan. I de fall en standard redan finns kommer vi arbeta med att sprida kunskapen om dessa och i tillämpliga fall genomföra olika former av webbinar och utbildningsinsatser. Såklart kommer vi även att föra en dialog med de systemleverantörer som berörs, för att få underlätta publicering av dessa datamängder direkt från det berörda IT-systemet.

Till att börja med tar vi tag i de första 12 datamängderna. På vår hemsida kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder - Dataverkstad.

Våra webbinarier under hösten

Under hösten har vi genomfört tre webbinar under oktober månad; Öppna Statistikdata, Öppen Leverantörsreskontra samt Särskilt viktiga datamängder. Det har varit stort intresse kring dessa, mellan 60-70 personer har medverkat vid varje tillfälle.

Den 24 november kommer vi genomföra höstens sista webbinarium om Informationssäkerhet och öppna data. Just nu är det 70 personer anmälda till detta webbinarium. Passa på och anmäl dig också!

Ni hittar mer information om detta på vår hemsida, både inspelningar och möjlighet till anmälan;

Dataverkstaden arrangerar webbinarier hösten 2022 - Dataverkstad (vgregion.se)

Regional samverkan

Vi kan glädjande konstatera att flera regioner i Sverige vill gå med som officiella projektpartners i dataverkstaden och lägga resurser på att arbeta med datadelning som en strategisk och viktig inriktning. Detta är helt avgörande för att vi ska kunna bygga upp en nationell förmåga hos regioner och kommuner att arbeta aktivt och kvalitativt med öppna och delade data. Blekinge, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland står närmast på tur att gå med.

I Region Värmland, som redan är officiell projektpartner, pågår för närvarande en utredning om och hur en regional samverkan inom öppna och delade data kan bedrivas i länet. Vår plan är att ha ett resultat klart runt årsskiftet 2022/2023.

I Region Västernorrland har man kommit ett steg längre. Där har man fattat beslut om att etablera en regional samverkan inom öppna och delade data genom det så kallade Digitaliseringsrådet. Det återstår att etablera denna samverkan mer operativt. Just nu utreds hur resurstillsättningen ska ske.

Inom övriga regioner har det inte hänt som mycket inom det regionala samverkansområdet, sedan vår senaste rapport i oktober, men vi ser med tillförsikt framåt.

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden arbetar även vidare med de projekt och behovsägare som vi etablerat ett samarbete med sedan tidigare. Tillsammans med projektet Viable Cities har vi startat upp ett pilotprojekt i Linköpings kommun inom två viktiga informationsdomäner; energiförbrukning i fastigheter samt resvanor – vilket ibland benämns mobilitet. Dessa två datamängder hamnade på plats fem (5) respektive sju (7) vid prioriteringen av särskilt viktiga datamängder. Båda två är viktiga data för att följa upp kommunernas klimatstimulerande åtgärder. Målet är att pilotprojektet ska vara genomfört till midsommar 2023, så att resultatet kan spridas vidare och tillämpas av övriga kommuner och regioner i Sverige.

På motsvarande sätt löper vårt samverkansprojekt tillsammans med Lantmäteriet vidare. I detta fall fokuserar vi på kommunala stompunkter. Planen är att skapa en nationell, standardiserad lösning som på sikt innebär att data om alla nationella och kommunala stompunkter finns samlade i ett nationellt API med tillhörande karttjänst. Samma sak här – målet är att vara klara med pilottester till midsommar 2023 så att ett breddinförande kan påbörjas efter semesterperioden.

Besöksnäringen är också ett område som vi har fokus på i Dataverkstaden. Det pågår mycket inom besöksnäringen i Sverige och det finns ett stort intresse från regioner och kommuner att börja dela och använda data mera, för att på olika sätt stärka besöksnäringen i sina respektive län och kommuner. Vi har en aktiv dialog tillsammans med Tillväxtverket och Visit Sweden om hur vi ska angripa denna fråga – men just nu har vi inte så mycket mer att förmedla kring detta.

Vi har även för avsikt att inleda en dialog med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd, som alla är intresserade av att arbeta tillsammans med att publicera offentlig konst som öppna data, dvs. konst som finns hos de regionala och kommunala verksamheterna i Sverige. Ett stort kulturarv.

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på.

Skicka in era förslag via vårt formulär: Datamängder - Dataverkstad (vgregion.se)

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Avslutningsvis, arbetet med att ta fram juridiska formuleringar (läs upphandlingskrav) för att säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning av IT-system och digitala tjänster har fortsatt. Utgångspunkten är DIGG:s rekommendationer för inbyggd öppenhet vid upphandling av information som publicerades i dagarna;

Rekommendationer för upphandling av data | DIGG

Arbetet har tagit lite mer kalendertid än beräknat, men vi räknar med att ha ett förslag framtaget innan årsskiftet 2022/2023. Därefter kommer vi att planera in ett webbinarium för ett berätta om resultatet, när i tiden får vi återkomma till. Vi annonserar detta via vårt nyhetsflöde, Linkedin och DIGG:s community.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer