Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden oktober 2022

Vi har nu kommit fram till oktober månad och en färgsprakande höst. I dataverkstaden arbetar vi på inom våra prioriterade insatsområden med att stödja regioner och kommuner i arbetet med öppna data (dataproducenter) samt att etablera och bedriva samverkan med olika behovsägare (datakonsumenter) så att öppna standardlösningar kan utvecklas och genomföras, exempelvis i form av nationella projekt som dataverkstaden samordnar.

Särskilt viktiga datamängder

Det som är nytt sedan vår senaste lägesrapport i september är bland annat att dataverkstadens enkät om särskilt viktiga datamängder skickats ut till samtliga regioner och kommuner i Sverige. Vi vill ha hjälp med att bedöma och prioritera vilka datamängder som är viktigast att börja utveckla och tillgängliggöra som öppna och delade data.

Deadline för att lämna in svar är den 7 oktober och den 25 oktober kommer vi att berätta om resultatet på vårt webbinar – passa på och anmäl dig!

Våra webbinarier under hösten

Beträffade webbinarier så kommer dataverkstaden att arrangera preliminärt sex  avgiftsfria webbinarier under hösten. Ni hittar mer information om detta på vår hemsida. Passa på och anmäl dig och sprid även information om dessa till kollegor som kan vara intresserade:

Dataverkstaden arrangerar webbinarier hösten 2022 

Regional samverkan

ÖMS-samarbetet (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland) har startat upp och för övrigt bedrivs regional samverkan enligt plan i Blekinge, Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

I Region Värmland kommer vi att genomföra en analys för att utreda om och hur en regional samverkan kan bedrivas med regionen och kommunerna i länet. Analysen påbörjas denna vecka och förväntas pågå under 8-10 veckor i kalendertid.

I Region Västernorrland har man även fattat beslut om att etablera en regional samverkan inom öppna och delade data, genom det så kallade Digitaliseringsrådet.

Inom övriga regioner har det inte hänt som mycket inom det regionala samverkansområdet, sedan vår senaste rapport i september.

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden arbetar även vidare med de projekt och behovsägare som vi etablerat ett samarbete med under våren. Tillsammans med projektet Viable Cities planerar vi att genomföra ett pilotprojekt i Linköpings kommun inom två informationsdomäner; energiförbrukning i fastigheter samt resvanor – vilket ibland benämns mobilitet. Båda två viktiga data för att följa upp kommunernas klimatstimulerande åtgärder. Samarbetet har precis inletts och vi håller just nu på tar fram en plan för det fortsatta arbetet.

Vi har även påbörjat vårt samarbete med Lantmäteriet om öppna geodata. Stompunkter är först ut. Planen är att skapa en nationell, standardiserad lösning som på sikt innebär att data om alla nationella och kommunala stompunkter finns samlade i ett nationellt API med tillhörande karttjänst. Samma sak här – samarbetet har precis inletts och vi håller just nu på tar fram en plan för det fortsatta arbetet.

Besöksnäringen är också ett område som vi har fokus på i Dataverkstaden. Det pågår mycket inom besöksnäringen i Sverige och det finns ett stort intresse från regioner och kommuner att börja dela och använda data mera, för att på olika sätt stärka besöksnäringen i sina respektive län och kommuner. Tyvärr har vi inte kommit så mycket längre i denna process sedan vår senaste rapportering i september.

I mitten av augusti fick dataverkstaden in ett önskemål om att tillgängliggöra information från den så kallade Anslagstavlan som öppen data. Enligt lag är regioner och kommuner i Sverige skyldiga att tillhandhålla både en fysisk och en digital anslagstavla på sin webbplats. Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd och upplysningar om hur beslut kan överklagas. Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Dataverkstaden har utrett förutsättningarna för att tillgängliggöra data från anslagstavlan som öppna data och kommit fram till två olika lösningar för detta ändamål; en manuell rutin och en API-baserad lösning som vi tror kan fungera i praktiken. Nästa steg är att förankra dessa med sakkunniga inom region och kommun, systemleverantörer och inte minst datakonsumenten som skickade in förslaget.

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på.

Skicka in era förslag via vårt formulär

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Avslutningsvis, vi har precis påbörjat arbetet med att ta fram juridiska formuleringar (läs upphandlingskrav) för att säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning av IT-system och digitala tjänster. Utgångspunkten är DIGG:s rekommendationer för inbyggd öppenhet vid upphandling av information. Vi räknar med att ha ett förslag framtaget i mitten/slutet av november.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer