Tillkännagivande: Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, sammanträde 2018-11-30; omedelbar justering

Protokollet § 34 är justerad. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Sammanträdesdatum

 2018-11-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-11-30

 

Datum då tillkännagivandet tas ner

2018-12-24

 

Förvaringsplats för protokollet

 Diarium, Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Helen Stolt

Senast uppdaterad: 2018-11-30 15:25