Tillkännagivande: Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, sammanträde 2019-01-31; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

 

Sammanträdesdatum

2019-01-31

 

 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-02-05

 

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-02-27

 

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Vänersborg

 

Sekreterare

Helen Stolt

 

Senast uppdaterad: 2019-02-05 13:58