Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Cancerrehabilitering på SkaS

Eftersom cancerrehabiliteringsbehov hos personer med cancer många gånger är komplexa och kan vara av både fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär behöver olika professionerna med olika kompetenser samverka med varandra.

Samverkan mellan olika professioner

Vissa mottagningar på Skaraborgs sjukhus har så kallade teamträffar där flera olika professioner träffas för att gemensamt bedöma cancerrehabiliteringsbehov. Inför teamträffen är det viktigt att patienten erbjuds möjlighet till delaktighet. Det är värdefullt om patienten själv beskriver sin livssituation och vad som är viktigt just nu. Detta kan ske muntligt eller genom att fylla i ett formulär. Med detta som utgångspunkt förs sedan diskussion på teamträffen, därefter görs en uppdatering av Min vårdplan tillsammans med patienten och ansvarig vårdpersonal.

Professioner på SkaS.

Vill du veta mer?

Exempel på mall för Min vårdplan

Läs mer om teamet runt patienten i Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering


Senast uppdaterad: 2021-03-15 08:51