Cancerrehabilitering på SkaS

Eftersom cancerrehabiliteringsbehov hos personer som drabbats av cancer många gånger är komplexa och kan vara av både fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär behöver olika professioner samverka med varandra.

Samverkan mellan olika professioner

Vissa mottagningar på Skaraborgs sjukhus har så kallade teamträffar där flera olika professioner träffas för att gemensamt bedöma cancerrehabiliteringsbehov. Inför teamträffen är det viktigt att patienten erbjuds möjlighet till delaktighet. Det är värdefullt om patienten själv beskriver sin livssituation och vad som är viktigt just nu. Detta kan ske muntligt eller genom att fylla i ett formulär. Med detta som utgångspunkt förs sedan diskussion på teamträffen, därefter görs en uppdatering av Min vårdplan tillsammans med patienten och ansvarig vårdpersonal.

Professioner på SkaS.