Cancerrehabilitering aktuellt från diagnos och framåt

Före start av första behandling kan det vara aktuellt med prehabilitering. Målinriktade åtgärder kan behöva erbjudas i syfte att optimera hälsan inför kommande behandling. Det kan minska förekomst och svårighetsgrad av komplikationer och den planerade behandlingen kan ge bättre resultat.

Familj på bergstopp

Inför och under behandling bör dialog föras om vilka symtom som kan förväntas och hur dessa kan minimeras och eventuellt förebyggas. Vårdpersonal bör kartlägga och efterfråga besvärande symtom. Det är även viktigt att personen som är drabbad av cancer kontaktar vården när besvär/problem uppstår. Efter avslutad behandling kan det finnas kvarstående besvär som behöver uppföljning. Målet är att personer som drabbats av cancer ska ges möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt efter avslutad cancerbehandling.

2022 genomförde Nätverket mot cancer en kartläggning av cancerrehabilitering i Sverige. Rapporten finns publicerad på deras webb-sida där det även är möjligt att se en film om och arbetet med rapporten, länk.

Vill du veta mer?