Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Cancerrehabilitering aktuellt från diagnos och framåt

Före behandlingsstart, det vill säga tiden från diagnos och fram till behandling, är det aktuellt med prehabilitering. Utifrån utgångsstatus hos personen som har cancer kan målinriktade åtgärder behöva erbjudas i syfte att optimera hälsan inför kommande behandling. Det kan minska förekomst och svårighetsgrad av komplikationer och den planerade behandlingen kan ge bättre resultat.

Familj på bergstopp

Inför och under behandling bör information ges om vilka symtom som kan förväntas och vilken symtomlindring som kan erbjudas. Vid alla kontakter med sjukvården bör förekomst av besvärande symtom kartläggas. Vårdpersonal behöver aktivt efterfråga förekomst av till exempel smärta och trötthet då många personer med cancer annars avstår från att rapportera detta, samt vid behov ge stöd till förebyggande åtgärder. Efter avslutad behandling kan det finnas kvarstående problem. Genom aktiva frågor från vården, förmedlas vikten av detta, att det kan finnas insatser och att vården är mån om att personen som haft eller har cancer ska ges möjlighet att bibehålla livskvalitet även efter behandlingsavslut.

Vill du veta mer?


Senast uppdaterad: 2019-10-17 14:12