Hälsofrämjande cancervård

En del i cancerrehabiliteringen handlar om att främja hälsosamma levnadsvanor. Det betyder att i möjligaste mån bevara det friska och följa de rekommendationer som gäller för befolkningen i allmänhet. Rökning/tobak, alkohol och andra droger vet vi skadar hälsan och i samband med cancerbehandling kan detta dessutom försämra behandlingseffekterna. Det är bra att fortsätta att röra på sig och äta en allsidig kost.

Rotfrukter
Rotfrukter är nyttigt och bör ingå i en hälsosam livsstil.