Andra aktörer

Förutom Skaraborgs Sjukhus finns många andra aktörer som ger hjälp och stöd till både dig som är patient och dig som är anhörig.

Patientföreningar med flera
Inom många diagnoser finns patientföreningar som erbjuder olika former av stöd, det finns även mer allmänt stöd via andra intresseföreningar. Länk till 1177.

Primärvården och specialistvården samarbetar och kompletterar varandra utifrån patientens individuella behov av cancerrehabilitering. Det samarbetet fortgår från första misstanke om cancer till dess att cancerbehandlingen är avslutad. Patientens behov står i centrum och avgör vilken vårdgivare som är aktuell. När cancerbehandlingen avslutas inom specialistvården gör aktuell profession en bedömning utifrån den individuella rehabiliteringsplanen om fortsatt behov av cancerrehabilitering. I samråd med patienten remitterar aktuell profession patienten vidare till primärvården, en så kallad aktiv överlämning. Som patient finns alltid möjligheten att vända sig direkt till primärvården, det vill säga utan remiss.

Kommunen ansvarar för bland annat hemtjänst, färdtjänst, hemsjukvård, korttidsboende, hjälpmedel, trygghetslarm, bostadsanpassning, socialtjänst, försörjningsstöd, boendestöd och anhörig stöd. Mer information finns på respektive kommuns hemsida. Länk till kommuner i Skaraborg

Försäkringskassan har ansvar för att utreda arbetslivsinriktade rehabiliteringsbehov samt samordna insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvård, arbetsfördelning och eventuellt andra aktörer. Det är Försäkringskassan som beslutar om rätten till sjukpenning, närståendepenning, förebyggande sjukpenning, bostadstillägg och en rad andra ersättningar. Läs mer om Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen har specialister inom arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetar med arbetssökande, anställda och arbetsgivare på uppdrag av en arbetsförmedlare. Läs mer om arbetsförmedlingen.