Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bedömning och planering av cancerrehabilitering

Varje individ påverkas olika av sjukdom och behandling, vilket betyder att behoven ser olika ut och ofta skiftar över tid. Cancerrehabilitering behöver därför utformas individuellt för att ge patient och närstående stöd och förutsättningar till en så bra livskvalitet som möjligt.

Bedömning av behov

En återkommande bedömning avseende resurser, risker och behov behöver göras. Det är ofta kontaktsjuksköterska och läkare som gör denna bedömning i ett första skede. Bedömningen är utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. En återkommande behovsbedömning syftar till att kartlägga hur livssituationen ser ut över tid och vilka cancerrehabiliterande åtgärder/insatser som behövs. Bra hjälpmedel för att kartlägga behov är Distresstermometern och Hälsoskattning.

Min vårdplan

Alla personer med cancer ska erbjudas en individuell vårdplan, Min vårdplan. I Min vårdplan ingår behandlingsinformation, planering och bedömning av cancerrehabilitering. Syftet är att ge tydlig information för ökad trygghet och delaktighet i vården. Min vårdplan kan vara ett eller flera papper och ibland finns även möjlighet att välja en digital Min vårdplan.

kompass i hand

Vill du veta mer?

Läs om strukturerad bedömning, diagnostik och Min vårdplan i Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering


Senast uppdaterad: 2019-11-05 14:31