Informationsträffar om cancer

Uppdaterad:
Publicerad:
Bortvänd man vid strand

Har du en cancersjukdom eller lever du nära någon med cancer? Nu kan du anmäla dig och dina närstående till vårens gruppföreläsningar 2023 på Skaraborgs Sjukhus.

Vårens föreläsningar är indelade i 3 olika block med flera ämnen i varje block. Anmäl dig till de block som du är intresserad av.

Du kan delta på föreläsningen fysiskt eller via teams, och de hålls samtidigt både i Skövde och i Lidköping.

  • Skövde: lokal Regnbågen
  • Lidköping: lokal Kirurgens konferensrum.

För att kunna delta digitalt behöver du en e-postadress samt dator, surfplatta eller telefon med digital uppkoppling.

Prata gärna med din kontaktsjuksköterska för mer information.

Se aktuella datum nedan.

Samtliga tillfällen klockan 15:00 – 17:00

Ämnesområde/föreläsare

Datum

Fatigue, Fysisk aktivitet och balans i vardagen/Fysioterapeut och Arbetsterapeut 

Åter i arbete/Rehab.koordinator

Kost vid cancer/Dietist

Måndag 27 mars

Vad är cancer?/ Onkolog

Smärta och cancer/ Specialistsjuksköterska

Existentiella tankar/Sjukhuskyrkan

Onsdag 19 april

Samlevnad och relationer/ Sexolog

Kontaktsjuksköterskans roll/ Kontaktsjuksköterskor

Drabbad av cancer/ Kurator

Måndag 8 maj

 

Välkommen med din anmälan!

Anmälan görs per telefon till sekreterare på onkologmottagningen, Lidköping

0510-851 07

Om du önskar delta digitalt måste du i samband med anmälan meddela aktuell e-postadress.

För dig som inte har möjlighet att delta finns ett fåtal föreläsningar inspelade. Prata med din kontaktsjuksköterska.